خانه / ارشیو برچسب : هیئت هفت نفره قانون واگذاری اراضی کشاوری

ارشیو برچسب : هیئت هفت نفره قانون واگذاری اراضی کشاوری

دولت رئیسی، چالشها و فرصت ها

تمدید قرارداد ده ساله و آیا اراضی مزورعی و غیر مزروعی، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر هستند؟

ادامه مطلب »
WhatsApp chat