خانه / ارشیو برچسب : حکایت های هزار و یک شب از منظر آرکی تایپ ها ( کهن الگویی)

ارشیو برچسب : حکایت های هزار و یک شب از منظر آرکی تایپ ها ( کهن الگویی)

تحلیل روانشناختی داستان بنیادین هزار و یک شب

آرکی تایپ ها (کهن الگویی) در هزار و یکشب 

نزدیک ترین آنها به حقیقت بشر در حکایت های  هزار و یک شب متجلی است

ادامه مطلب »
WhatsApp chat