خانه / ارشیو برچسب : بررسي ميزان تاثير آموزش پيش‏ دبستاني بر مهارتهاي رواني ـ حركتي و عزت نفس دانش ‏آموزان

ارشیو برچسب : بررسي ميزان تاثير آموزش پيش‏ دبستاني بر مهارتهاي رواني ـ حركتي و عزت نفس دانش ‏آموزان

پيش ‏دبستاني و مهارت رواني ـ حركتي و تحصیلی دانش ‏آموز

بررسي  ارتباط متغيرهای آموزش پيش دبستاني برمهارتهاي رواني ـ حركتي،عزت نفس تحصیلی دانش آموزان

ادامه مطلب »
WhatsApp chat