خانه / ارشیو برچسب : انتخابات یازدهیمن دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان شوش

ارشیو برچسب : انتخابات یازدهیمن دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان شوش

یازدهمین نماینده شوش

یازدهمین نماینده شوش

با منتخب، نماینده شوش در مجلس یازدهم جهت توسعه پایدار، و پیشرفت شوش نعهد داریم همه، همکاری کنیم.

ادامه مطلب »
WhatsApp chat