یعقوب لیث صفاری و خلافت عباسیان

ریال500,000

نحوه تعامل یعقوب لیث صفاری با خلافت  و دولت عباسیان

چرا رابطه صفاریان با خلفای عباسی خصمانه بود

تعداد صفحات: 24 صفحه

فرمت فایل : Word , Pdf

توضیحات

در تاریخ تصرف ایران، توسط اعراب، و سقوط حکومت ساسانیان، با اینکه ایرانیان در شکل­گیری خلافت عبّاسی و گرایش به اسلام نقش کلیدی ایفا نمودند، اما خلفای عبّاسی پس از تثبیت قدرت، با تغییر سیاست خود را نسبت به آنان تغییر داده، سیاست خشونت را در پیش گرفتند. هدف این تحقیق، بررسی شیوه تعامل، یعقوب­لیث­صفاری با حکومت، و خلفای دولت عباسی می­باشد. روش این تحقیق، تحلیلی توصیفی­ست، که بااستفاده از منابع کتابخانه­ای(اسناد تاریخی مورخین، مقالات، کتب و تحقیقات)گردآوری مطالب انجام شده است.سوأل اصلی تحقیق؛ یعقوب لیث صفاری درتعامل با خلافت عباسیان چه اقداماتی داشته است؟ با فرض؛بین پژوهشگران معاصر شیوه تعامل یعقوب لیث صفاری و خلافت عباسیان، اختلاف­نظر، و موافقان و مخالفانی دارد. نتایج تحقیق نشان می­دهد؛ رابطه صفاریان با خلفای عباسی خصمانه بود و حتی یعقوب قصد داشت بغداد را تصرف کند چون معتقد بود عباسیان حکومت خود را با مکر و حیله به دست آوردند و هرکسی به آنها خدمت کند عاقبت خوبی ندارد.

کلیدواژه: یعقوب لیث صفاری، تعامل، خلافت، عباسیان

فهرست مطالب