حراج!

ویژگی­های یاران امام زمان(عج) در هنگام ظهور

ریال800,000

بررسی ویژگی­ های یاران امام زمان (عج) در هنگام ظهور

توصیفی از یاران،حکومت فراگیر، فرماندهی جهان شمول و ماهیت یاران خاص امام زمان(عج)

تعداد صفحات : 80 صفحه

فرمت فایل : PDF , Word

 

توضیحات

ظهور حضرت مهدي (عج) به عنوان بزرگ­ترین و گسترده­ترین تحول در جامعه بشري، پیش از هر چیز داراي برنامه اي متناسب با عظمت و گستره آن است، چرا که بدون آن نمی توان جامعه اي کوچک را اداره کرد، چه رسد به جامعه اي به گستردگی همه انسان هاي کره زمین. «از آنجا که، امام زمان (عج) براي همه مردم دنیاست، باید با نیاز و پذیرش عمومی آنان همراه باشد.» پس تا  عموم جامعه جهانی احساس نیاز نکنند، حضرت ظهور نخواهد کرد. به عبارت دیگر مردم جهان، باید به قدر کافی تلخی این وضع نابسامان و بی عدالتی­ها را بچشد و نارسایی و ضعف قوانین بشري را براي اجراي عدالت اجتماعی درك کنند و این حقیقت را بیابند که فقط در سایه اصول و پیوندهاي مادي و ضمانت اجرایی موجود و مقررات خود ساخته انسانها،مشکل جهان حل نمی­شود؛ بلکه باید انسانی الهی باشد که همه نابسامانی ها را برطرف کند. براي رسیدن به این هدف بزرگ، اصول و نظاماتی تازه لازم است که متکی به ارزش هاي انسانی و ایمان و عواطف بشري و اخلاق باشد، نه فقط اصول خشک و بی روح و نارساي مادي.حال اولین سوالی که پیش می آید که این حالت عطش و تقاضا را چه عاملی باید ایجاد کند؟آیا بخشی از آنرا گذشت زمان، پدید می آورد؟ آیا با رستاخیز فکري که از طرف اندیشمندان با ایمان و آگاهان مسئول جامعه به وجود می آید، یاران و یاوران آن حضرت قیام میکنند؟ و جامعه جهانی  به فرمانروایی موعود منجی تشکیل میدهند؟

خداوند متعال در آیات قرآن ، همه نیازهاي اساسی انسان ها را در زندگی فردي و اجتماعی تا قیامت، بیان فرموده است و پیامبر اعظم (ص) و امامان معصوم (ع) در موارد لازم، آیات الهی را در حد فهم مخاطبان بیان کرده­اند. در روایات فراوانی نیز تأکید شده که حضرت پس از ظهور، به طور دقیق به دستورات خداوند و سنت پیامبر خاتم (ص) عمل خواهد کرد و ظهور و قیام جهانی حضرت مهدي (عج) همچون همه حرکت هاي اجتماعی و گروهی، نیازمند یارانی است که بتواند با بهره مندي از توانایی­هاي روحی و جسمی، سکان این قیام بزرگ را در دست گیرند و آن را تا ساحل نجات همراهی کنند. از آنجایی که این انقلاب و قیام در نوع خود بی مانند است،سوال، است که؛ یاوران حضرت مهدی موعود(عج) در هنگام ظهور چه ویژگی­هایی دارند؟

هدف پژوهش حاضر شناخت ویژگی­های یاران امام زمان(عج) در هنگام ظهور و بررسی ماهیت و خوصیات یاران خاص آن حضرت می باشد. از این­رو، پس از بیان کلیات و مفاهیم در سه فصل؛ توصیفی از یاران حضرت،حکومت فراگیر، فرماندهی جهان­شمول و ماهیت یاران خاص مورد بحث  و بررسی قرار گرفت. سپس در بحث آخر این پژوهش، ویژگی­های یاران بررسی شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…