کاربرد الگوریتم های تکاملی و فراتکاملی

ریال1,000,000

کاربرد الگوریتم های تکاملی و فراتکاملی در تشخیص بیماری

 کاربرد الگوریتم های تکاملی و فراتکاملی در تشخیص و پیش بینی بیماری

تعداد صفحات : 102 صفحه 

فرمت فایل : Word , Pdf 

توضیحات

داده کاوی در علوم مختلف، عبارت است از اقتباس یا استخراج دانش از مجموعه ای بسیار حجیم از داده ها، به بیان دیگر ، داده کاوی فرایندی است که با استفاده از تکنیکهای هوشمند، دانش را از مجموعه ای از داده ها استخراج می کند که تحلیل های ساده آماری قادر به انجام آن نیستند. داده کاوی از الگوریتم های تکاملی (ابتکاری) یا الگوریتم های بسیار پیچیده مانند الگوریتم فراتکاملی(فرا ابتکاری) جهت تقسیم بندی داده ها و پیشگویی رویدادها در تشخیص بیماری ها استفاده می کند. بیشتر افرادی که که علم داده کاوی را مورد استفاده قرار می دهند افراد متخصصی در یک زمینه خاص علمی (پزشک، رادیولوژیست، مدیر فروش، تاجر و …)بوده و نه تنها به داده های خاص خود دسترسی دارند بلکه به جمع آوری آن نیز اقدام می ورزند. هدف این افراد این است که نه تنها ترجیح می دهند داده های خودرا بهتر بشناسند بلکه مایلند دانش جدیدی را در رابطه با زمینه فعالیت خود کشف نمایند. مقصود صاحبان داده، حل مسائل و مشکلات با استفاده از راههای جدید و در صورت امکان بهتر می باشد. در علم پزشکی کشف و تشخیص به موقع بیماری ها می تواند از ابتلا به بسیاری از بیماریهای مهلک نظیر، دیابت، ناراحتی های قلبی، تومورها، سرطان و.. جلوگیری نموده و باعث نجات زندگی مردم شد. امروزه با پیشرفت های بیولوژیکی، توسعه تکنولوژی، استفاده از فناوری های روز وتجهیزات مدرن پزشکی، متخصصین قادرند تا به جمع آوری اطلا عات دقیقتری درمورد بیماران گردند که تحلیل آنان به دلیل حجم بالای اطلاعات و متعدد بودن موارد، مشکل می باشد و نیاز به فناوری جدیدتری می باشد که تکنولوژی های داده کاوی به کمک الگوریتم های قدرتمند خود به این مهم دست یافته است. سوالی که اینجا مطرح میشود این، است. الگوریتم های تکاملی و فراتکاملی چگونه به پزشکان در تشخیص و پیشگیری و یا درمان بیماری می توانند کمک کنند، و اساساً این الگوریتم های چه کاربردهایی در تشخیص بیماریها دارند.

فهرست مطالب پژوهش

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…