حراج!

چالش‌های عملی و اجرایی مجازاتهای جایگزین زندان

ریال1,400,000

 مجازات های جایگزین حبس و زندان 

بررسی چالش های عملی و اجرایی مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392

تعداد صفحات : 145 صفحه

فرمت فایل : Word , Pdf

توضیحات

مجازات هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت اجتماعي است که در صورت گذشت شاکي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و کيفيت ارتکاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجرا مي شود.آموزه های نوین حقوق کیفری و جرم شناسی در سراسر مراکز علمی دنیا، ضمن تردید جدی در خصوص کارآمدی مجازات حبس، بیش از گذشته این موضوع را به اثبات رسانده است که حبس و زندان بیش از آنکه درمانگاهی برای بزهکاران باشد، مدرسه و آموزشگاهی برای بزهکاران در یادگیری چگونگی ارتکاب بزه مجدد و فراگیری شیوه های فرار از عدالت کیفری گردیده وعلاوه بر آن، هزینه های اقتصادی بسیار زیاد نگهداری مجرمان برای دولت ها و تحمیل آثار و عوارض حیثیتی و معنوی برای خانواده و نزدیکان فرد زندانی و بنا بر ایده جرم شناسی نوین که به نظریه “برچسب زنی” شهرت یافته و زمینه را برای ارتکاب مجدد جرم پس از آزادی زندانی فراهم می آورد چرا که فرد مذکور جایگاه و اعتبار اجتماعی و غالبا منبع درآمد و شغل  خود را بواسطه حضور در زندان از دست داده و برای جبران این نقایص، مجددا مرتکب جرم میگردد و دلایل بسیار دیگری در خصوص ناکارآمدی مجازات زندان، باعث طرح بحث جدیدی در چند دهه اخیر تحت عنوان “مجازاتهای جایگزین حبس” در بسیاری از نظامهای عدالت کیفری پیشرفته دنیا گردیده، به گونه ای که فرد مجرم در بستر اجتماع و بدون طرد ازجامعه، به بازسازگاری و جامعه پذیری دست یافته و تا حدود زیادی از عوارض نامطلوب زندان نیز جلوگیری و اجتناب میشود.

در این پژوهش  چالش‌های عملی و اجرایی  مجازاتهای  جایگزین  حبس در قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی شده است.

فهرست مطالب (1)

 

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…