پيام عظيم عاشورا

ریال250,000

پيام ها و حقايق قيام عظيم عاشورا

پيام هاي عاشورايي نشان دهنده ي جامعيت و عظمت دين اسلام …

تعداد صفحات : 12

فرمت فایل: Word

توضیحات

بررسي پيام هاي عاشورايي از جمله :پيشرفت اسلام و فروپاشي مكاتب اديان ديگر ، كه نشان دهنده ي جامعيت و عظمت دين اسلام در مقايسه با ساير مكاتب اديان ديگر است، ضرورت زنده نگهداشتن سنت پيامبر (صلي الله عليه و آله ) كه همان روش هاو سيره ي عملي پيامبر اكرم (ص) در زندگي كه راهنماي بشريت است،زنده نگهداشتن امر به معروف و نهي از منكر كه اساسي ترين ركن دين است، اصلاح اجتماعي ، يعني پاكسازي جامعه از هرگونه مفاسد اخلاقي و اجتماعي، زنده نگهداشتن احكام قرآن كه حقيقتاً برنامه ي هدايت مسلمانان و جامعه اسلامي در آن جاي دارد، حفظ جايگاه رهبري در اسلام به معناي اينكه رهبر جامعه ي اسلامي بايد داراي صلاحيت باشد تا بتواند جامعه را به سمت سعادت هدايت كند،همچنين در مورد شهادت طلبي كه درس جوانمردي و ايثار و گذشت از خود را به مسلمين مي آموزد و صبر در برابر مصائب و سختي هاست ، بصورت توصيفي و از نوع تحليل محتوا  پرداخته شده است .

فهرست مطالب

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…