پرخاشگري در ميان نوجوانان

ریال850,000

بررسي مقايسه ميزان شيوع پرخاشگري در ميان نوجوانان دختر و  پسر

 نظريه مطلوب براي پيش بيني، كنترل، تبیين و مقايسه پرخاشگري در نوجوانان پسر و دختر

تعداد صفحات : 85 صفحه

فرمت فایل : Word , Pdf

توضیحات

امروزه پرخاشگري به عنوان يكي از رايج ترين معضلات جوانان خصوصاً در جوامع صنعتي و پيشرفته به چشم مي خورد كه در ابعاد كوچكتر به پرخاشگري هاي رفتاري ميان نوجوانان و جوانان و در ابعاد وسيعتر آن به مواردي چون ارتكاب به قتل ، خود كشي ، سرقت مسلحانه ، تجاوز و ساير موارد از اين قبيل مي توان اشاره كرد افزايش دامنه نيازها و خواسته ها از يك سو و محدوديتهاي گوناگون از سوي ديگر و همچنين گسترش تنوع و امكان دسترسي به رسانه هاي جمعي ، از جمله عواملي هستند كه موجب افزايش ميزان شيوع اختلالات رفتاري ، از جمله پرخاشگري در شهرهاي بزرگ مي شوند . كودكاني كه در سالهاي اوليه به شدت پرخاشگرند ، به احتمال زياد در دوران نوجواني و بزرگسالي نيز پرخاشگر خواهند بود .تحقيقات نشان داده است نوجواناني كه از لحاظ ساختار شخصيتي حساس ترند در اين برهه از زندگي ، در صورتي كه به خواسته هاي طبيعي آنها پاسخ مثبت داده نشود ، بيش از ديگر همسالان خود به مشكلات رواني و ناهنجاري هاي ناشي از آن ، از جمله پرخاشگري دچار مي شوند . معضل پرخاشگري يكي از موارد آسيب هاي اجتماعي است كه متأسفانه در جامعه بخصوص در سنين نوجواني شيوع ويژه اي دارد . با توجه به اهميت موضوع و نكته كه وجود چنين معضلي در سنين نوجواني ، نقش مؤثري در رفتار آينده او در سنين بالا در جامعه خواهد داشت و ايجاب مي كند كه پژوهش هاي زيادي در اين خصوص صورت گيرد . پژوهش ها نشان داده است كه كودكان و نوجوانان پرخاشگر ، از ضريب هوشي بالايي برخوردارند و مسائل را زود درك مي كنند و نسبت به آنها حساس هستند ، از اينرو و قتي به حقوق و اميال منطقي و مورد نياز خود دست نيابند ، دچار پرخاشگري مي شوند .

فهرست مطالب

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…