هوش هيجاني و رضايت زناشويي

ریال850,000

بررسي رابطه ي بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي

هوش هيجاني، مفاهيم و موضوعات مهمي در ارتباط با رضايت زناشويي مي باشد

تعداد صفحات: 85 صفحه 

فرمت فایل : Pdf , Word

توضیحات

واژه هوش هيجاني (EI) و بهره هيجاني (EQ) بعنوان پركاربردترين لغات و مفاهيم جديد در سال 1995 از سوي جامعه ديالكت آمريكا انتخاب گرديدند از آن  پس تا كنون نيز تحقيقات در مورد هوش هيجاني رو به افزايش مي باشد تعريف اوليه ي هوش هيجاني براي اولين بار در سال 1990 بوسيله پيتر سالووي مطرح شد هوش هيجاني نماينده توانايي تشخيص ، ارزيابي و بيان هيجان بنحو صحيح و سازگارانه مي باشد همچنين شامل توانائي درك هيجان و آگاهي از هيجانها ، توانايي دستيابي به رويا ايجاد تسهيل فعاليتهاي شناختي و عمل سازگارانه ، و توانايي تنظيم هيجانها در شخص و ديگران مي باشد ( ماير و سالووي ، 1997 ) مطالعات نشان مي دهد كه هوش هيجاني با مفاهيم و موضوعات مهمي در ارتباط است كه يكي از اين مفاهيم رضايت زناشويي مي باشد (هوش عاطفي يا هيجاني(EI) توسط ماير و سالووي اين گونه تعريف شده است . [258] « ارزيابي افكار و خلق و خو و تنظيم آنها به گونه اي كه موجب تعالي و رشد عقلاني –عاطفي گردد ».در واقع اين هم خواني و تجانس آشكار بين انواع توانايي هايي كه هوش عاطفي را مي سازند و توانايي هايي كه لازمه گفتگو ها و و تعاملات موفقيت آميز زناشويي مي باشند ما را به اين موضوع رهنمون مي سازد كه هوش عاطفي در زمينه ي ازدواج موفق و زندگي زناشويي ، نقش مهم و غير قابل انكار دارد مفهوم هوش عاطفي به شدت از طرف رسانه هاي گروهي مورد توجه واقع شده و توسط زوجين به عنوان دستورالعملي براي داشتن زندگي زناشويي سعادتمند و رضايت بخش مورد استفاده قرار گرفته است به علاوه ، اگر چه نظريه پردازان بر اهميت هوش عاطفي در شكل گيري روابط صميمانه و تاكيد و رزيده اند و اين گونه فكر مي كنند كه افراد كه از هوش عاطفي  بالايي برخوردارند ، از زندگي زناشويي رضايت بخش و سعادتمندي هم برخوردار هستند با توجه به اهميت هوش هيجاني در زندگي ، لزوم دسترسي به ابزار سنجش مناسبي در اين زمينه وجود دارد كه متناسب با فرهنگ و جامعه ايراني قابل كاربرد باشد . در اين زمينه ، ضمن جستجو در منابع اطلاعاتي ، پرسشنامه هوش هيجاني بار – ان به دليل جامعيت ، سادگي ، تنوع سوالات و نابستگي به فرهنگ غير ايراني ، انتخاب گرديد روابط مثبت زناشويي مي تواند دستمايه شادي و در غير اين صورت منبع بزرگ رنج و تألم باشد به قول « ريچارد استيل » زندگي زناشويي همراه يا بدون عاطفه مناسب با آن ، كاملترين تصور از بهشت و جهنمي است كه ما در زندگي قادر به بدست آوردن و رسيدن به آن هستيم حال اين سؤال مطرح مي شود كه چه رابطه اي بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي وجود دارد .

فهرست مطالب

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…