نکاح در فقه و حقوق

ریال350,000

نکاح در فقه مذاهب اسلامی و حقوق مدنی ایران

فقها نکاح را حقیقت مشترک بین دو معنای وطی و عقد دانسته­ اند

تعداد صفحات: 18 صفحه

فرمت فایل: Word , Pdf

توضیحات

در واژه نکاح، میان فقها و مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر راجح و مشهور در بین فقهای مذاهب اسلامی، این است که واژه نکاح حقیقتاً به معنای عقد است. در این تحقیق که بصورت توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه­ای، نکاح را از منظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران بررسی، و  نظریه گوناگون استفاده نموده­ایم.البته به دلایلی از قرآن، سنت و عقل استناد شده است. برخی فقها معتقدند؛ واژه نکاح در قرآن در تمامی آیات به معنای عقد میباشد.گروه دیگر فقها نکاح را حقیقت در معنای وطی و گروهی آن را مشترک بین دو معنای وطی و عقد دانسته­اند. برخی از فقها نیز آن را به­معنای ضم بیان کرده­اند. هر یک از این گروهها برای اثبات نظریه خود به دلایلی از جمله آیات قرآن، و دلایل عقلی استناد نموده­اند. در اين تحليل، ديگر كاركردهاي سازندة نكاح، همچون ايجاد آرامـش از سوي هر يك از زوجين براي ديگري، سالم­سازي جامعـه و ارتقـاي فضـائل اخلاقـي، عـاطفي بودن رابطه، اتحاد آنان با هدف تربيت نسل و غيره، را در قوانین مدنی و فقهی تاکید شده است.

کلیدواژه: نکاح، عقد، فقه اسلامی ، حقوق مدنی، ایران