نوآوری و تحولات جرائم مستوجب حد

ریال1,400,000

 جرائم مستوجب حد در قانون جدید مجازات اسلامی 

تحولات قانون مجازات اسلامی1392  در جرایم مستوجب حد  در مقايسه با قوانین سابق

تعداد صفحات: 140 صفحه 

فرمت فایل : Pdf , Word 

توضیحات

 قانون جديد مجازات اسلامي که در ارديبهشت سال 1392 به تصويب رسيد حاوي نوآوري‌هاي بسياري در فصل حدود است بطوریکه در مجموعه جرایم مستوجب حد  تغييرات نسبتا عمده ای نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق مشاهده می شود. آنچه مسلم است در مقايسه با قانون سابق،جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جهات مختلف با تحولات مثبتی توأم می باشد و قانونگذار با «قاعده مندی در بیان مقررات ،اجتناب از قانونگذاری های ناقص، تفکیک مقررات شکلی و ماهوی حدود از یکدیگر «با تعیین حکم مواردی که در قانون سابق به سکوت برگزار شده بود»، برخی ابهامات ناظر بر مقررات حدود در قانون مجازات اسلامی سابق را مرتفع نموده است.در قانون جدید مقنن با جامعیت در تعیین جرایم و مجازات های حدی، اتخاذ سیاست کیفری خفیف تر در مقابله با مرتکبین جرایم حدی، سخت گیری در برابر مرتکبین جرایم حدی مبتنی بر عنف و خشونت، توجه جدی در جرم انگاری جرایم مخل امنیت و آسایش عمومی در قالب حدودی چون افساد فی الارض و بغی، اعتبار بخشیدن به جایگاه منابع فقهی هم در مقام منبع تقنین و هم مستند مراجع قضایی در جرایم مستوجب حد اقدام به نوآوری و ایجاد تحول درقانون نموده است اما از طرفی با عدول از اصل قانونی بودن مجازات ها و نیز بی توجهی به مبانی فقهی در وضع پاره ای مقررات و عدم ملاحظه مصالح اجتماعی در تعیین برخی از کیفرها بر مبنای فتاوای غیر مشهور و وجود تعارض در پاره ای مواد از رسیدن به یک سیاست کیفری مطلوب قدری فاصله گرفته است.بنابراین شناخت تحولات و نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب جرائم مستوجب حد ضروری بنظرمیرسد هدف این تحقیق «بررسی تحولات قانون مجازات اسلامی 1392 در جرائم مستوجب حد میباشد.

فهرست مطالب (2)

 

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…