حراج!

نقش طبیعت در معماری اسلامی

ریال300,000

بررسی نقش طبیعت در معماری اسلامی بناهای شهری

شناخت ویژگی های معماری اسلامی، عناصر شخصیت ساز در معماری اسلامی، نقش  این عناصر در بناهای شهری

تعداد صفحات : 20 صفحه

فرمت فایل : Word ,  Pdf

توضیحات

هدف این مقاله ، بررسی نقش طبیعت در معماری اسلامی بناهای شهری، شناخت ویژگی های معماری اسلامی، عناصر شخصیت ساز در معماری اسلامی، نقش این عناصر در بناهای شهری و تأثیرگذاری عناصر و اجزائ طبیعت در توسعه پایدار شهری می¬باشد. بنابراین در این مقاله، جایگاه و اهمیت استفاده از عناصر طبیعی و نمادهای طبیعت در معماری، چگونه بافت اسلامی و مذهبی بناهای شهری، نوع ساخت مساکن، مساجد، مدارس، چگونگی تلفیق آنها با طبیعت و تأثیر گذاری این عناصر و اجزای طبیعت با پایداری شهری مورد مطالعه و بررسی به روش تحلیلی- توصیفی قرار گرفت. نتایج تحقیق، حاکیست که، میراث معماری اسلامی ثروتی تمدنی به شمار می رود که با توجه به شرایط عصر و تحولات تمدنی ویژگیهای خاص خود را بر اساس نگاه و دید معنوی و دینی خود حفظ کرده است. از آنجایی که هنر معماری نشانگر هویت فرهنگی و تمدنی به همراه ویژگیهای ابداعی و زیبایی به شمار می رود، باید به اصالت معماری اسلامی را در دین اسلام جست. بنابراین مطالعه بناهای شهری نشان می دهد که، علیرغم این که این شهر ها غالبا در مناطق گرم و خشک قرار داشتند، اما نظام دهی و شکل گیری آنها در جهت ایجاد هماهنگی و تعادل بین محیط مصنوع، طبیعت و نیازهای انسان بوده است و در جهت بهره گیری از قوانین طبیعی و شناخت ویژگی های عناصر طبیعی در ایجاد محیط شهری هماهنگ، متعادل و قابل زیست برای انسان بوده است. در پایان با ارائه راهکارهایی برای معماری و هم مسئولین شهری در رجوع و بهره گیری از معماری اسلامی در بافت و ساخت ساختمان ها و سایر عناصر شهری با توجه به اصول پایداری محیط و توجه هر چه بیشتر به طبیعت به جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری پرداخته شده است و معماری اسلامی را به مثابه بستری برای رسیدن به توسعه پایدار شهری که نیازمند توجه مسئولین شهری و مشارکت مردم می باشد معرفی کرده است.

کلیدواژه: طبیعت، معماری اسلامی ، بافت و بناهای شهری، عناصر زیست محیطی، اجزای اقلیمی