نقش حیات و نماد حیوانات در ادبیات

ریال300,000

بررسی نقش حیوانات و نماد حیات در ادبیات

 با نگاهی  به نقش آفرینی حیوانات و  نمادهای حیات در آثار ادبی

تعداد صفحات: 30

فایل: Word

توضیحات

اما نقش آفرینی حیوانات در آثار ادبی خود پیشینه و بستری طولانی و متنوع دارد. حضور حیوانات و اشیاء در داستان شیوه و شگردی است که تازگی و توانایی دیگری به اثر می بخشد، دست کم از حضور تکراری و یکنواخت شخصیت های انسانی می کاهد، و اثر را دارای جذابیت و تنوع می کند. بهره گیری از جانوران در آثار ادبی، و شخصیت بخشیدن به آن ها، پیشینه ی درازی دارد، و در قلمرو ادبیات نوعی از ادبیات را به وجود آورده است، که از آن با عنوان «فایل» ( Fable) یاد کرده اند. در تعریف این نوع ادبی گفته اند: «فایل در اصطلاح ادبی، داستان ساده و کوتاهی است که معمولاً شخصیت های آن حیوانات هستند، و هدف آن آموختن و تعلیم یک اصل و حقیقت اخلاقی یا معنوی است. البته فایل گاهی نیز برای داستان های مربوط به موجودات طبیعی، و یا وقایع خارق العاده و افسانه ها و اسطوره های جهانی و داستان های دروغین و ساختگی به کار می رود. شخصیت ها در فایل اغلب حیواناتند، اما گاهی اشیاء بی جان، موجودات انسانی یا خدایان هم در آن حضور دارند. »  حکایت های حیوانات همیشه برای مردمان هر نسل و هر روزگاری، از کشش و جذابیت خاصی برخوردار بوده است؛ چه برای کودکان و مردمان عامی، و چه برای بزرگان و فرزانگان. حتی بسیاری از نویسندگان و عارفان و فیلسوفان، برای تعلیم و تبلیغ اندیشه ها و عقاید خود، از زبان حیوانات و به گونه ی تمثیلی بهره برده اند. معمولاً حیوانات با ویژگی های انسان ها مقایسه و سنجیده می شوند؛ برخی خیراندیش و نیکو کردارند، و گروهی خوی اهریمنی و شراندیشی دارند. «مثلاً قهرمانان به صورت حیواناتی با خصوصیات ممتاز و پسندیده یا شخصیت های شریر با صفاتی ناپسند و نکوهیده ظاهر می شوند. دوشیزگان معصوم به هیأت کبوتر و قو و خرگوش در می آیند، و آدم های بی رحم و حیله گر به شکل لاشخور و روباه و گرگ»