حراج!

نفقه اقارب در حقوق ایران و فقه اسلامی

ریال1,000,000

نفقه اقارب در حقوق ایران و فقه اسلامی (شیعه و مذاهب اربعه)

بررسی ماهیت حقوقی و احکام فقهی شرایط تحقق وجوب نفقه اقارب در حقوق ایران و فقه اسلامی

تعداد صفحات : 100 صفحه

فرمت فایل: Word , Pdf

توضیحات

نفقه اقارب عبارتست از مسکن، البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت.( ماده 1204 ق. م) در قوانین مدنی «نفقه اقارب» که از فقه اسلامی اقتنباس شده است، اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه کنند. ( ماده 1206 ق. م)و کسی مستحق نفقه است که ندار باشد و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی و سایل معیشت فراهم کند.( ماده 1197 ق. م) همچنین کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد  و تمکین نفقه دهنده( منفق) است. در این راستا متقابل بودن یکی دیگر از ویژگی‌های نفقه اقارب است با این توضیح که برخلاف نفقه زوجه، نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است یعنی خویشانی که ملزم به انفاق یکدیگرند در قبال هم مکلف به دادن نفقه به یکدیگر هستند (ماده 1198ق.م)از نظر فقها تأمین هزینه زندگی اقارب نسبی معسر «پرداخت نفقه والدین به عنوان تکلیف اولاد»، در خط صعودی و نزولی به شرط تمکن منفق ، از واجبات دینی و مسلمات فقه و حقوق اسلامی است ؛ مساعدت به دیگر اقارب نیازمند، هم از مستحبات شرعی به شمار می رود. لیکن بسیاری از خانوده ها از وظایف خود در قبال والدین تنگدست یعنی بارزترین مصداق های اقارب و الزامات قانونی ترک انفاق ایشان ، اطلاع کافی ندارند و در برابر این وظیفه الهی ، تنها براساس عرف و عادت  یا تمایلات درونی خویش رفتار می نمایند.قوانین مدون ، قوانین در مورد والدین را ملحوظ نموده ، برای آن ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری در نظر گرفته و ترک انفاق را جرم تلقی کرده است. لیکن به نظر می رسد به همه ابعاد روح لطیف اسلام در وضع قوانین مزبور نپرداخته است ونه تنها در رفع نیازهای مادی ،معنوی و عاطفی والدین همه جانبه گری لازم را نداشته و تمام حیطه های زندگی ایشان را مدنظر قرار نداده است.بلکه اصولاً درخصوص برخی هزینه های ضروری ایشان نیز ساکت مانده است . لذا تعارض ها و ابهام های برخی مواد قانونی دراین زمینه حقوق والدین را تحت شعاع قرارداده است. در این تحقیق ما قصد داریم نفقه اقارب  را در حقوق ایران و فقه اسلامی ( شیعه  و مذاهب اربعه) مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار دهیم.

فهرست مطالب دریافت کنید

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…