معماری، محدوده آسایش حرارتی ساختمان

ریال350,000

 آسایش حرارتی و کنترل فضاهای زیست محیطی در ساختمان

محدوده آسایش حرارتی  داخل و خارج  بناهای قدیم و جدید در شرایط آب و هوای گرم و مرطوب

تعداد صفحات : 20 صفحه 

فرمت فایل : Pdf , Word

توضیحات

یکی از عناصر اقلیمی بسیار مهم که در طراحی ساختمان باید به آن توجه کافی شود تابش آفتاب و تاثیر آن بر ساختمان می باشد نور خورشید همیشه برای ایجاد روشنایی طبیعی در ساختمان لازم است ولی از آن جا که این نور در نهایت به حرارت تبدیل می شود میزان تابش مورد نیاز برای هر ساختمان باید با توجه به نوع آن و شرایط اقلیمی محل آن با معماری صحیح تنظیم شود. جهت استقرار ساختمان در رابطه با تاثیر باد نیز  مهم می باشد که در اینجا بیشتر به باد های غالب توجه می شود که با توجه به جهت وزش باد ساختمان چگونه طراحی شود اقلیم معماری در تلاش است در هر منطقه با توجه به کاهش منابع تجدید نشدنی (نفت، گاز و . . .) نوع معماری را معرفی کند که از یک طرف استفاده از سوختهای فسیلی را به حداقل ممکن برساند و از طرف دیگر معماری متناسب با سازگاری اقلیمی را به همراه داشته باشد به همین دلیل اقلیم شناسان سعی دارند که از حداکثر امکانات بالقوه اقلیمی هر منطقه جهت استفاده بهینه از منابع انرژی بهره ببرند.

بنابراین، از نظر کنترل فضاهای زیست محیطی در ساختمان، اولین گام استفاده از انرژی های طبیعی، هماهنگ­سازی ساختمان و به طور کلی محیط مسکونی، با شرایط اقلیم حاکم بر آن است،که تعیین محدوده آسایش حرارتی داخل و خارج ساختمان از مهمترین اولویت­های، معماری  در طراحی بافت­های شهری و روستایی بشمار می­رود.

تحلیلی، ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ محیطی یا اﻗﻠﻴﻤﻲ دما، بارش، باد، تابش و رطوبت که، در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤـﺪوده آﺳـﺎﻳﺶﺣﺮارﺗﻲ ساختمان و بافت های شهری و روستایی نقش دارند

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…