محاربه و افساد في الارض و راههاي ثبوت اين جرم

ریال250,000

محاربه و افساد في الارض و راههاي ثبوت اين جرم

مقایسه جرم محاربه و افساد فی الارض و راههای ثبوت جرم در ایران و کشورهای دیگر

تعداد صفحات : 45 صفحه 

فرمت فایل : Word , Pdf 

توضیحات

با توجه به اينكه يكي از مصاديق و نمونه هاي آشكار از جرايم عليه امنيت در حقوق ايران و اسلام جرم محاربه مي باشد و در بسياري از جرايم ديگر عله امنيت نيز اعمال مجازات خاص پيش بيني شده در قانون عليه مرتكب مشروط و منوط به محارب مصوب نشدن مرتكب دانسته شده است ، جهت آشنايي خواننده با جرم محاربه فصل اول اين تحقيق را نگارنده به اين موضوع كه به صورت خيلي مختصر اشاره شده اختصاص داده است كه به هنگام برخورد خواننده با قيد “محاربه و افساد في الارض ” و مجازات و راههاي ثبوت اين جرم ، ابهامات در ذهن مطالعه كننده به جا نماند و به هدف و غرض ما از اين مكتوب و تحقيق پي ببرد اصلي ترين آيه اي كه در خصوص جرم محاربه از آن سخن به ميان مي آيد آيه ي 33 سوره مائده مي باشد و موضوع آيه در خصوص مشركيني است كه در مقابل محبتهاي پيامبر به آنها عهد شكني كرده و مسلمان را كشتند و اموال متعلق به مسلمين را غارت كردند در قرآن نازل شده است كه از ذكر تفاسير و نظريه هاي فقهي آن مي گذريم و مفاد قانوني را در نظر مي گيريم و به تجزيه و تحليل كليدي و مختصر آنها پرداخته شده است

فهرست مطالب

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…