كلمات منصرف و غير منصرف در عربي

ریال1,500,000

كلمات منصرف و غير منصرف در عربي

بررسي كلمات منصرف و غيرمنصرف ” تاريخ خط و حركت و اعجام  در چهار باب  نظرات علما علم

تعداد صفحات: 145 صفحه 

فرمت فایل : Word , Pdf

توضیحات

غيرمنصرف يكي از مسائل علم نحو است كه دانشمندان اين علم به آن اهتمام وافري را نشان داده اند از كتاب سيبويه گرفته تا سيوطي و بعد از آنها كه در مورد وجه تسميه اين باب در بعضي كتابها اتفاق و در بعضي با هم اختلاف دارند سيبويه در كتاب مشهور خود ” الكتاب ” اين باب را اسم هاي متمكن و غير متمكن مي نامد والمبرد در كتاب خود ” المقتضب ” اين باب را ” مايجري ” و مالايجري ” مي نامد و ابواسحاق الزجاج اين باب را در كتابي به نام ” ما ينصرف و ما لا ينصرف ” تعبير مي كند و سيوطي در كتاب همع الهوامع تسميه اي نظير آن معروف به ” منصرف و غير منصرف ” نامگذاري مي كند .منظور از صرف در اين جا و در اين باب كلماتي كه تنوين مي گيرند و كلماتي كه تنوين نمي گيرند . چون بحث از تنوين به ميان مي آيد ذهن بايد به سوي دو چيز متمايل شود :خط و  حركت

بررسي كلمات منصرف و غير منصرف در زبان عربي اختصاص دارد كه در مقدمه مختصري درمورد تاريخ خط و حركت و اعجام ( نقطه گذاري حروف متشابه ) مي پردازد .كه در چهار باب گردآوري شده است .و در هر باب نظرات علما علم نحو درمورد كلمات غير منصرف مي پردازيم .

فهرست مطالب

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…