عزت نفس و نگرش فرزندان نسبت به شغل و تحصيلات والدين

ریال1,000,000

عزت نفس و نگرش فرزندان نسبت به شغل و تحصيلات والدين

بين عزت نفس دانش آموزان و نگرش آنها نسبت به شغل والدين انها رابطه اي وجود دارد

تعداد صفحات: 91 صفحه

فرمت فایل: Word

 

توضیحات

اگر نزد يك كودك ، دانش اموز ممتاز بودن ارزش زيادي داشته باشد ، ولي خودش دانش اموز متوسط يا ضعيف باشد وي از پايين بودن عزت نفس خود رنج مي برد. با اين وجود ممكن است توانايي بدني و محبوبيت همين كودك در ميان همسالانش بيشتر از توانايي تحصيلي اش باشد. حال گر در هر زمينه ممتاز باشد ، عزت نفسش بالا خواهد بود.

عزت نفس عبارت از ارزشي است كه اطلاعات درون خود پنداره ، براي فرد دارد و از اعتقادات فرد در مورد تمام صفات و ويژگيهايي كه در او هست ناشي مي شود. كاملاً مشخص است كه محيط خانه اولين جايي است كه كودك تجارب خود را از آنجا اغاز مي كند ، به تدريج كودك قادر مي باشد كه خود را بشناسد . در خانواده هايي كه كودك مخاطب ديگران است براي كارهاي نامناسب ، كم كم به او تلقين مي شود كه آدم بدي است كه كه در اين صورت عزت نفس او نيز رو به كاهش مي گذارد. كوپراسميت با بكار بردن مفاهيم و روشهاي را جرز در تحقيقات خود ، به اين نتيجه رسيد كه كودكان با عزت نفس بيشتر ، افرادي هستند كه احساس اعتماد به نفس ، استقلال ، خلاقيت و خود اعمالي مي كنند و به راحتي تحت تأثير و نفوذ عوامل محيط قرار نمي گيرند. طبق نظريه راجرز اين احساس عزت نفس در اثر نياز به نظر مثبت به خود مي آيد. نياز به نظر متيب ديگران شامل بازخودروها ، طرز خورد گرم و كحبت اميز ، احترام ، صميميت ، پذيرش و مهرباني از طرف محيط و به خصوص اولياء كودك مي باشد . راجرز معتقد است كه كودكان از همان اوان زندگي احتياج به محبت و مهرباني دارند. و اگر اولياء به طفل محبت بدون قيد كنند ، بعدها از چنان عزت نفس برخوردار مي شود كه لزومي در طرد تجارب واقعي نمي بيند . اما اگر اولياء به كودك بطور شمروط محبت كنند و يا نظر مثبت درهند ، كودك تجربه هاييرا كه با خود پنداريش هماهنگ نباشند انكار مي كند به نظر راجرز اصل و ريشه خود پنداري و عدم ثبات و هماهنگي در آن به كوشش طفل براي كسب و حفظ محبت است.

موضوع اين تحقيق مربوط است به رابطه ي عزت نفس با نگرش نسبت به شغل و تحصيلات والدين در دانش آموزان دوره ي راهنمايي است. سؤال آن عبارت است از : آيا بين عزت نفس دانش آموزان و نگرش آنها نسبت به شغل والدين انها رابطه اي وجود دارد؟

فرضيه آن عيارتست از : بين نگرش فرزندان نسبت به شغل و تحصيلات والدين با عزت نفس دانش اموزان رابطه معنادار وجود دارد.روش نمونه گيري اين تحقيق به صورت تصادفي خوشه اي مي باشد روش آماري استفاده شده ضريب همبستگي پيرسون مي باشد.نمونه اماري دانش اموزان 3 مدرسه راهنمايي است كه شامل 300 نفر از دانش اموزان در اين مدارس است. نتايج اماري نشان مي دهد كه همبستگي

 

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…