شوراهای حل اختلاف و تحقق حقوق شهروندی

ریال1,450,000

 نقش شوراهای حل اختلاف در تحقق حقوق شهروندی

برقراری قانون،تکریم ارباب رجوع،کاستن از اطالۀ دادرسی،تسریع در انجام امور و دوری از تشریفات اداری

تعداد صفحات : 145 صفحه

فرمت فایل : Pdf , Word

توضیحات

شورای حل اختلاف نهادی است جوان و نوپا که براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 تاسیس شد و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته است. این شورا به برخی از دعاوی حقوقی و کیفری در محدوده صلاحیت هایش رسیدگی می کند. با در نظر گرفتن مقررات مربوط به این شوراها و فعالیت آنها در چند سال اخیر، می‌توان نقاط قوت و ضعف این نهاد را در تحقق حقوق شهروندی ارزیابی کرد.شهروندی: از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در شورای حل اختلاف از جهاتی نسبت به رسیدگی دادگاه،  دارای  امتیاز است. اما از طرف دیگر ، رسیدگی به دعوا در شورای  مذکور با ایراداتی مواجه است که می توان با برنامه ریزی صحیح و تصویب مقررات جدید این ایرادات را برطرف کرد.حقوق شهروندی رامی‌توان در شکل‌های متنوع و بنا بر سلایق مختلف گروه بندی کرد، مثلاً حقوق سیاسی شهروندی (مثل حق رأی دادن یا حق انتخاب شدن در انتخابات)، حقوق اجتماعی شهروندی (مثل حق آزادی رفت و آمد یا حق تحصیل، حق اشتغال و…) یا حقوق اقتصادی شهروندی (مثل حق مالکیت، حق کسب درآمد و…). یکی از انواع این تقسیم بندی را می‌توان حقوق قضایی شهروندی در نظر گرفت که هرآنچه که در دادرسی‌ها مورد نیاز است (از حق دادخواهی که ابتدای روند دادرسی است تا حق محاکمه عادلانه و حق دسترسی به وکیل و…) را شامل می‌شود. ایجاد شوراهای حل اختلاف در جهت تحقیق حقوق شهروندی «برقراری عدالت در امر قضا»، نشانه مشارکت مردم و جامعه مدنی در حل و فصل اختلافات و دعاوی است و نشانه حاکمیت مردم‌سالاری است؛ چرا که از دوران گذشته قضا و قضاوت سمتی رسمی و خاص حاکمیت بوده است.

       شورای حل اختلاف علاوه بر آنکه یکی از اهداف توسعه قضایی است و برای اجرای دقیق تر عدالت و حل واقعی اختلافات و رفع حقیقی خصومتها پا به میان گذاشته است، هدف مهمتری را نیز در خود مستتر دارد و آن کمک به مردم جامعه و در نتیجه حسن اعتماد متقابل مردم به قوه قضائیه و از همه مهمتر تحقق حقوق شهروندی که عامل مهمی در زندگی اجتماعی امروز است؛ می باشد . چرا که به حقوق شهروندان در مدیریت و مسائل قضائی و تاکید بر حضور مردم و تعمیق سیاست‌های مختلف امری است که اهمیت آن برهیچ جامعه مدنی پوشیده نیست.

فهرست مطالب پژوهش

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…