شهادت دادن در فقه و حقوق موضوعه ایران

ریال350,000

شهادت دادن در فقه و حقوق موضوعه ایران

جایگاه شهادت دادن  شهود در فقه و حقوق موضوعه ایران

تعداد صفحات: 16 صفحه

فرمت فایل: Word , Pdf

توضیحات

شهادت در صورتي معتبر و در اثبات دعوي مؤثر است كه شرايط لازم در شاهد و نوع اداي شهادت موجود باشد.از مسائل مطروحه در بحث شهادت، شهادت دادن، شهود و شرایط آن است. هدف این تحقیق بررسی جایگاه شهادت دادن در مباحث فقهی و حقوقی ایران است. روش تحقیق تحلیلی توصیفی، جمع­آوری تحقیق نیز، به صورت اسنادی و کتابخانه ای، با مراجعه به کتابخانه الکترونیک،و بررسی مقالات، اسناد و مدارک مورد نیاز،پایان نامه­های مرتبط با موضوع و جزواتی که در خصوص متغیرهای تحقیق مطالبی را اظهار نموده­اند، انجام پذیرفت.پس از فیش­برداری از منابع معتبر، و تجزیه و تحلیل یافته­های تحقیق، نتایج بدست آمده، نشان می­دهد؛ به عبارتی شهادت دادن شهود تنها راهی است برای ایجاد علم و اطمینان در قاضی، یعنی می‌توان به آن اهمیت داد یا آن را فاقد اعتبار دانست. از سویی دیگر به نظر بسیاری از علما احکام اسلام،شهادت دادن شهود به دو دسته‌ کلی«احکام­مولوی»و«احکام­ارشادی» تقسیم می‌شوند. برخلاف احکام مولوی نمی‌توان عمل­كرد، اما احکام ارشادی از انعطاف بیشتری بهره‌مندند. بحث نصف­بودن ارزش شهادت دادن زنان نسبت به شهادت دادن مردان که در صدر اسلام مطرح بوده است نیز ، به گفته بسیاری از علمای نواندیش جزو احکام ارشادی است و می‌توان با مقتضای زمان و مکان آن را دستخوش تغییر و تحول كرد.

کلید واژه : شهادت ، شاهد ، فقه ،حقوق،  قانون ، ایران