سمپاش و انواع و شیوه کالیبراسیون سمپاش

ریال350,000

سمپاش و انواع و شیوه  کالیبراسیون

سمپاش و شیوه  کالیبراسیون انواع  سمپاش 

تعداد صفحات : 25 صفحه 35 اسلاید

فرمت فایل: Pdf , PPT , Word

توضیحات

با توجه به تنوع ارقام مورد كشت محصولات مختلف زراعي و باغي در دنيا، تنوع اقليم، تنوع آفات و بيماريها و حتي مراحل مختلف زندگي و نوع سموم قابل استفاده و … سمپاشهاي زيادي در سطح جهان طراحي و ساخته شده كه هر كدام كاربرد خاص خود را دارد. و پرداختن به همه آنها در اين مجال نمي گنجد. بهمين جهت سعي گرديده به سمپاشي هايي كه درمنطقه و مناطق همجوار داراي كاربرد عمومي است. پرداخته شود. الف) سمپاشهايي كه در امر مبارزه با آفات بيماريها و علفهاي هرز در سطح منطقه مورد استفاده قرار مي گيرند.

1- سمپاش پشت تراكتوري بوم دار: الف-سوار ( كه ممكن است داراي لانس نيز باشند)ب-كششي (عمدتاً داراي لانس براي سمپاشي مزارع صيفي و باغ هستند)

2- سمپاش توبولاينر: الف-كششي ( 2000 ليتري)ب-سوار ( 800 و 700 ليتري)

3- سمپاش توربيني (عمدتاً در باغات ميوه براي سمپاشي بين درختان ميوه كاربرد دارند)

4- سمپاش پشتي موتوري

فهرست مطالب

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…