بررسي و مقايسه سفال های دوره اوروك

ریال1,000,000

سفالهاي دوره اوروك و مقايسه سفالهاي اين دوره با محوطه هاي همجوار

بررسي دوره اوروك و مقايسه سفالهاي محوطه تپه و دشت های  شمال استان خوزستان

تعداد صفحات : 55 صفحه

فرمت فایل : Word , Pdf

توضیحات

گذشته بشريت متعلق به تمامي ماست و لذا اطلاعاتي كه از طريق تحقيقات باستان شناختي به دست مي آيند بايد در دسترس همگان قرار گيرند هر دانشي در سير تحول خود مراحل آگاهي ، خود آگاهي و خود آگاهي منتقدانه را پشت سر مي گذارد . اين تحول ، دانش ها را از مراحل توصيفي سطح پائين تا تفسيري سطح بالا پيش مي برد . آگاهي قسمتي از خط سير دانش است كه دانش آموزان نامي مي گيرد و داده هايش را گرد آوري مي كند و در مرحله ي دوم داده هاي زياد ، پژوهشگران را به استفاده از پارادايم ها كلان وا مي دارد و در مرحله سوم دانش به مرحله اي مي رسد كه تفسير داد هها را غايت خويش مي انگارد و مكاتب نظري را به كار مي گيرد. تحول در دانش ها عموماً به صورت خود به خود و فراي جامعه و زمينه شكل گيري دانش به وجود نمي آيد . دانشها به طور كلي در خط سير تحولي خود از دو دسته عوامل بيروني و دروني تأثير مي پذيرند . رويدادهاي بيروني تحولات اجتماعي و سياسي است كه اثر مستقيم بر دانشها دارد به اين شكل كه دانش ها مجبور به وفق خود با شرايط جديد و تفسير تحولات و رويدادهاي جديد است كه در زمينه اجتماعي دانش رخ داده است. رويدادهاي دروني طرح تئوري ، نظريه و كشفهاي نوين در درون دانش است كه افقهاي جديد را مي گشايد و دانش را به مرحله اي بالاتر از خط سير تحولي خود پيش مي برد در ديدي كلي رويدادهاي دروني در دانشهاي انساني خود برگرفته از تحولاتي بيروني اند.

اهميت مطالعات دوره اروك در جنوب غربي ايران و شمال استان خوزستان: جنوب غرب ايران به دليل فراواني محوطه هاي پيش از تاريخي و توالي آنها تا دوره هاي تاريخي و همچنين نزديكي اين منطقه با بين النهرين در باستان شناسي خاور نزديك از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد .اين محدوده جغرافيايي كه چيزي فراتر از تقسيمات كشوري استان خوزستان كنوني را در بر مي گيرد ، شامل بخشي از استان هاي ايلام ، كوهپايه هاي بختياري و كهكيلويه و لرستان در شمال و شمال شرق مي باشد كه با شيب ملايمي به سوي جنوب تا سواحل خليج فارس امتداد يافته است

فهرست مطالب

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…