حراج!

تاثیر ریزگردها بر محصولات کشاورزی

ریال300,000

یکی از مهم ترین مخاطرات، کشاورزی و محیط زیست، در چند سال اخیر پدیده گردو غبار(ریز گردها) است. شناخت کافی از عوامل  و تاثیر آن بر کشاورزی، محیط زیست و..، می تواند در کاهش خسارات و … موثر باشد . در این تحقیق(31 صفحه ای)  تاثیر پدیده گرد و غبار (ریز گردها) بر محصولات کشاورزی و مسائل زیست محیطی  ..  مورد بررسی قرار گرفته است.

توضیحات

 اهمیت بررسی تاثیر ریز گردها ، گرد و غبار بر محصولات کشاورزی در  استان خوزستان  ما را باین سوال روبروی می کند که ریزگردهای معلق در هوا چه تاثیر بر اکوسیستم استان خوزستان دارند ؟ آیا ریز گردها برکاهش  تولید محصولات کشاورزی تاثیر گذار هستند.آثارمخرب  زیست محیطی  گردو غبار بر درختان و جنگلها استان خوزستان چه پیامدهای منفی در دراز مدت برجای خواهد گذاشت؟

موضوع : اثرات منفی گرد و غبار بر روی محصولات کشاورزی

فایل: Word تعداد صفحات 30

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…