روش‌های تهیه و کاربرد نانوذرات کیتوزان

ریال300,000

روش‌های تهیه و کاربرد نانوذرات کیتوزان

با چشم اندازی به سمت تقویت بسته بندی های زیست تخریب پذیر

تعداد صفحات: 12 صفحه

فرمت فایل: Word , Pdf

توضیحات

فناوری جدید الکتروریسی، الکتروریسندگی نانو اسپادر(تی­ام) شرکت المارکو که پتانسیل واقعی برای تولید صنعتی نانوالیاف را ارائه می‌دهد، برای تهیه ورق‌های نانوالیاف از محلول‌های آبی مخلوط‌های پلیمری استفاده شده است. ورقه های نانوالیاف تهیه شده از مخلوط کیتوزان و پلی اتیلن اکسیدبا استفاده از فرآیند جدید الکتروریسی مستمر امکان شبکه را فراهم می کند. با قطر فیبر معمولی کمتر از 500 نانومتر. همچنین اثر حلال‌ها، وزن مولکولی هر دو پلیمر، نمک تک ظرفیتی، سورفکتانت و ترکیب کیتوزان بر روی الکتروریسی بررسی شده است. کیتوزان در قالب ورق های نانوالیاف پتانسیل زیادی برای استفاده گسترده در کاربردهای مختلف ناشی از زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری آن دارد.

کلمات کلیدی: کیتوزان، پلی اتیلن اکسید، پلی الکترولیت، الکتروریسی، نانوالیاف