رابطه معنویت و رشد اعتقادی بر سلامت روان

ریال600,000

تاثیر معنویت و رشد اعتقادی بر سلامت روان افراد

بررسی رابطه رشد اعتقادي(معنويت ) و سلامت روان در نوجوانان و دانش آموزان

تعداد صفحات: 65 صفحه 

فرمت فایل : Word , Pdf

توضیحات

هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين رشد اعتقادي و سلامت عمومي در نوجوانان و دانش آموزان است . به اين منظور ، در قالب يك طرح همبستگي و به وسيله روش نمونه گيري تصادفي ، يك نمونه 84 نفري انتخاب گرديد و پرسشنامه سلامت عمومي  و مقياس سنجش رشد اعتقادي در اختيار آنها گذاشته شد . پرسشنامه سلامت عمومي داراي چهار خرده مقياس شامل جسماني سازي ، اضطراب و بدخوابي ، اختلال در كاركرد اجتماعي و افسردگي شديد است . همچنين مقياس سنجش رشد اعتقادي كه بر اساس نظريه گلاك و استارك تهيه شده است .همبستگي نمرات  دو پرسشنامه و رابطه بين رشد اعتقادي و ابعاد سلامت روان بررسي شده است .

فهرست مطالب

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…