رابطه تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني

ریال1,300,000

 رابطه تفكرات غيرمنطقي با ملاكهاي همسرگزيني 

تحقيق بررسي تفكرات غيرمنطقي و ارتباط آن با ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان

تعداد صفحات : 130 صفحه

فرمت فایل : Pdf , Word

توضیحات

اختلالات روان شناختي نتيجه تركيبي از عوامل بيولوژيكي، محيطي و اجتماعي مي باشد و به ندرت مي توان علت واحدي را براي يك اختلال مطرح كرد. بعضي مواقع حوادث اوليه دوران كودكي منجر به تحريفات شناختي بعدي مي شوند، فقدان تجربه يا آموزشي ممكن است منجر به شيوه هاي نادرست يا ناسازگار تفكر شود. ممكن است تحت شرايط فشارزا، هنگامي كه افراد يك موقعيت تهديد كننده را پيش بيني يا درك مي كنند، تفكراتشان تحريف شوند. اين افكار غلط تنها علت اختلالات روان شناختي نيستند، بلكه تركيبي از عوامل زيستي، رشدي، و محيطي در پيدايش و تكوين اختلالات نقش ايفا مي كنند.از آنجا كه يكي از عواملي كه در يك ازدواج موفق موثر است، همان الگوها و روشها و ملاكهاي همسرگزيني است و اين انتخابها و ملاكها خود نيز متاثر از عوامل و خلق و خو و حالتهاي عاطفي و هيجاني افراد قرار دارد و تفكرات غير معقول و باورهاي غيرمنطقي باعث مي شود، كه جوانان در انتخاب و گزينش و توجه به اين ملاكها تحت تاثير قرارگيرند و همانگونه كه ذكر گرديد و با توجه به مسائل و مشكلات بوجود آمده براي جواناني كه دچار ناسازگاريهاي زناشويي شده اند و با توجه به آمار طلاق در جامعه و كودكان بي سرپرست، كه قرباني يك انتخاب ناآگاهانه و جدايي پدر و مادر از هم مي شوند. نقش و توجه جدي به امر گزينش ملاكها و معيارهاي همسرگزيني در ازدواج جوانان مشخص و معلوم مي گردد.

در اين پژوهش، تفكرات غيرمنطقي به عنوان متغير مستقل است كه، اثر آن روي متغير وابسته تبيين يا پيش بيني مي شود. در اين پژوهش تفكرات غيرمنطقي از طريق آزمون تفكرات غير منطقي A.T.I.B مورد ارزيابي قرار مي گيرد

فهرست مطالب

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…