دانش فنی تولید چوب پلاست

ریال2,000,000

دانش فنی تولید چوب پلاست   PP / Bagasse

فرمولاسیون  بهینه سازی شرایط تولید کامپوزیت با هدف بهبود خواص فیزیکی و میکانیکی چوب پلاست

تعداد صفحات : 450 صفحه

فرمت فایل: PDF

توضیحات

امروزه رشد استفاده و مصرف کامپوزیت هاي چوب پلاستیک”WPC”با توسعه ماشین آلات و تولید دانش فنی در این زمینه  گسترش یافته است. در بخش اول پروژه به معرفی کامپوزیتهاي چوب پلاست،  مواد مورد استفاده در ساخت کامپوزیت WPC پرداخته شده است . در بخش دوم به معرفی باگاس، روشهاي فراوري وخواص آن پرداخته شده است . در  بخش سوم به موادو فرمولاسیون چوب پلاستیک WPC ، فرمولاسیون و تکنولوژیهاي تولید کامپوزیتهاي چوب پلاستیک پرداخته شده ، در بخش چهارم گزارشی تفصیلی از صنایع کوچک و متوسط و  شرکتهای  چوپ پلاستیک  منطقه  آورده شده و مشکلات موجود در خط تولید استخراج گرید،  آزمونها و فناوری های  روي محصولات این صنایع انجام  و  نتایج آن در انتها ذکر شدهاست. در نهایت نتیجه گیري و تعیین اهداف آتی پروژه های تولید چوب پلاستیک WPC  انجام شده است.

دانش فني،  فرمولاسيون  باگاس و بهينه سازي  پلی پروپلین  و فرايند توليد کامپوزيت چوب پلاستیک   WPC

ابتدا فهرست مطالب را دانلود کنید سپس پروژه را خریداری و دریافت  نمائید

فهرست مطالب پروژه

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…