حراج!

مولفه‌های دادرسی عادلانه در سیاست های کیفری

ریال1,500,000

صیانت از نظام دادرسی عادلانه از منظر سیاست جنایی ایران 

معيارها،ضوابط دادرسي در نظام عدالت كيفري و راهکارهای صیانت از دادرسی عادلانه در سیاستهای جنایی ایران

تعداد صفحات: 163

فرمت فایل: Pdf , Word

توضیحات

دادرسي، زماني عادلانه است كه بتواند به حفظ توازن ميان مصالح جامعه و متهم بپردازد و متهم در شرايطي كاملاً آزاد و در حالي كه از تمامي تضمين هاي لازم براي دفاع برخوردار است، مورد محاكمه واقع شود. در دهه هاي اخير كه طرح مباحث حقوق بشر و لزوم رعايت آن بر تمام شاخه هاي حقوقي از جمله آيين دادرسي كيفري سايه افكنده ، شاهد آن هستيم كه نظام هاي حقوقي با فرار از چنگال سيستم تفتيشي ، به سوي سيستم اتهامي گام بر مي دارند و تمام تلاش خود را مصروف عادلانه كردن دادرسي مي كنند و سعي بر آن دارند تا حقوق و آزادي هاي فردي در كليه مراحل رسيدگي كيفري (اعم از مرحله قبل از دادرسي، حين دادرسي و بعد از دادرسي) مراعات شود (امیدی،1379، 11). در عين حال بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه در يك فرايند كيفري صرفاً متهم و دادستان حضور ندارند، بلكه بزه ديده از جرم، شهود و مطلعان نيز جزئي از اين فرايند هستند. لذا براي اين كه يك دادرسي كيفري به نحو عادلانه انجام شود بايد داراي معيارها، اصول و قواعدي باشد كه حقوق كليه طرفين درگير در دعواي كيفري را تضمين و رعايت كند. پژوهش  حاضر با رويكرد فوق صرفاً صیانت از نظام دادرسی عادلانه از منظر سیاست جنایی ایران را بررسی می کند و در اين ميان، تأكيد ويژه‌اي برصیانت از حقوق مظنون و متهم درسیاستهای جنایی و مراحل دادرسی دارد.

سیاست جنایی در یک مفهوم کلّی، به معنای تدبیر مواجهه با جرم است؛ از این رو هیچ حکومتی را نمی‌توان فاقد سیاست جنایی دانست زیرا به هرحال در مقابل جرم واکنشی داشته است. سیاست جنایی به‌مفهوم مجموعه روش‌هایی است که هر حاکمیتی با بهره‌گیری از آن‌ها در مقابل جرم و بزه واکنش نشان می‌دهد.

در این پژوهش: تبیین ادبیات موضوعی تحقیق؛ حق و عدالت، دادرسی و انواع آن (دادرسی فوری، دادرسی و استثنایی، دادرسی اختصاری و…)، دادرسی عادلانه در اسلام و اصول دادرسی اسلامی، استانداردهای دادرسی، و تمییز آن‌ها از تشریفات دادرسی، استانداردهای دادرسی در قوانین ایران و… از جمله مواردی است که به‌عنوان مفاهیم زیربنایی پژوهش، در فصل دوم (ادبیات تحقیق) مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل سوم این پژوهش، مفهوم سیاست جنایی، تعاریف ابتدایی و  اساسی آن از دیدگاه نظریه‌پردازان و حقوقدانان برجسته و انواع سیاست جنایی به تفصیل، و در ادامه سیاست جنایی اسلام و پاسخ‌های کیفری و…فصل چهارم: دادرسی عادلانه در سیاست جنایی و……نتیجه گیری پیشنهادات ، منابع

فهرست مطالب(1) را ببینید

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…