دادرسی عادلانه در سیاست های کیفری ایران

ریال1,000,000

مطالعه سیاستهای کیفری ایران در  صیانت از نظام دادرسی عادلانه

معيارها، اصول و قواعد صیانت از دادرسی عادلانه  در سیاستهای کیفری ایران

تعداد صفحات: 170

فرمت فایل: Word – Pdf

توضیحات

در این پژوهش تلاش می‌شود ابتدا مفهوم استانداردهای دادرسی جهت شناخت مولفه‌های دادرسی عادلانه در سیاست های کیفری ایران ، تبیین گردد و سپس به جستجوی این استانداردها در مهم‌ترین و مشهورترین اسناد بین‌المللی ،مجموعه امتيازات و امکاناتی که در اختيار متهم قرار می‌گيرد، اصول ناظر بر حقوق و آزادیهای متهم، از آغازِ مرحلۀ دادرسی تا صدورِ حکمِ قطعیِ دادگاه (برائت و یا محکومیتِ شخص) و حتی مرحلۀ بعد از محاکمۀ شخص ، اصولِ ناظر بر حقوقِ جزای انسانی و اصول تحقیق و تعقیبِ  پرداخته می‌شود تا آن دسته از اصولی را که در تمامی نظام‌های مدرن حقوقی ملاک عادلانه بودن دادرسی قلمداد می‌شوند، شناسایی نماییم. در پایان نیز استانداردهای دادرسی پذیرفته‌شده در نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب