حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه

ریال1,300,000

 حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه 

راهکارهای حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه حقوق بین الملل 

تعداد صفحات: 130 صفحه

فرمت فایل : Pdf , Word

توضیحات

محيط زيست عرصه رشد و نمو استعداد هاي بشري و بستر ظهور و تکامل و توسعه انديشه هاي ضمير خواهانه بشري است؛ عرصه اي که در پرتو آن مي توان از انسان و حقوق آن دم زد ولي اين حقوق در وضعيت هاي بحراني ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست با چالش هايي روبرو خواهد بود که استيفاي حقوق ذاتي بشر را ناممکن خواهد کرد.هر چند امروزه مطابق قواعد حقوق بین الملل عملیاتی که نام جنگ دارد تحریم و ممنوع شده است ولی هنوز هم در نوع مجاز آن یعنی دفاع مشروع و یا سایر انواع تغییر شکل یافته آن، انسان ها کشته می شوند، خانه ها و مزارع ویران می گردند، منابع و ذخایر از بین می روند و محیط زیست به شدت آسیب می بیند. از اینرو حفظ محیط زیست و توجه به مسائل زیست محیطی به خصوص در دوران جنگ و مخاصمات مسلحانه یکی از موضوعات مهم جهانی و دغدغه برانگیز بشر معاصر و مدافعان حقوق بشر شده است، زیرا بهره برداری از طبیعت و کرامت انسانی و تحقق امنیت و عدالت توسعه و رشد نسلهای آینده رابطه بسیار نزدیکی با رعایت حفظ محیط زیست و مسائل زیست محیطی دارد و هرگونه آسیب و تخریب طبیعت بر زندگی سالم انسان اثرگذار است، چنانچه امروزه همه شاهدند که افت شدید سلامت محیط زیست ابعاد گوناگون زندگی بشر را به مخاطره انداخته است. این خطر زمانی شدت بیشتری یافت که دو جنگ ویرانگر جهانی در زندگی بشر معاصر رخ داد و استفاده از انواع سلاح های مدرن با قدرت تخریبی بسیار بالا با شیوه ها و تاکتیک های غیربشری، حیات طبیعت انسان ها را با مخاطره روبرو نمود. امروزه همه اذعان دارند که آثار سوء جنگ و مخاصمات مسلحانه، یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده محیط زیست و طبیعت است.به همین سبب حقوق بین الملل با وضع مقرراتی خود را ملزم به خفاظت از محیط زیست می داند و در تلاش می کند،با تدوین قواعد الزام آور آسیب های وارده به محیط زیست را به حداقل ممکن برساند. سوالی که در این میان مطرح است، جایگاه حقوقی و بین المللی حفاظت از محیط زیست در جنگ ها و مخاصمات مسلحانه کجاست؟ چه قوانین و معاهدات بین المللی در زمانی که بروز درگیری و مخاصمات مسلحانه اجتناب ناپذیر است،در حقوق بین المللی کشورها پیش بینی شده است؟جهت پی بردن به پاسخ این سوالات، در این تحقیق سعی شده، قوانین حقوقی و بین المللی راهکارهای حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه حقوق بین الملل  مورد مطاله قرار گیرد.

فهرست مطالب

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…