جغرافیا و پیشینه حمله رضاشاه به لرستان

ریال600,000

  قوم لر و  کشتار عشاير و خوانین لرستان در دوران رضاشاه

 طرح نقشه حمله به لرستان و كشته شدن عشایر و خوانين بدست رضاشاه

تعداد صفحات: 50 صفحه

فرمت فایل: Word , Pdf

توضیحات

لرها از اقوام مهم تاريخ ايران مي باشند و همواره در طول تاريخ پر فراز و نشيب ايران قوم لر نيز تحت تاثير عوامل زيادي قرار گرفت و مكرراً مورد بي مهري هاي زيادي از طرف نيروهاي دولتي قرار مي گرفتند از جمله مي توان گفت :كه در دوران قاجاريه لرها داراي وضعي كاملاً اصفناك بودند با روي كار آمدن رضا خان براي عبور از لرستان و رسيدن به خوزستان و نيز كپارچه كردن ايران نيروهاي نظامي سعي كردند كه وارد لرستان شوند و در اين پژوهش چگونگي ورود نيروههاي نظامي به رهبري امير احمدي به ناحيه ناهمواره لرستان بيان شده است و نيز كشتار و سركوب شورشيان لر و اعدام بسياري از سران آنها به دست نيروهاي دولتي بيان شده است و در فصل اول و دوم موقعيت جغرافيايي و نژاد لرها بيان شده است و در فصل سوم بروز كودتاي 1299 در فصل چهارم طرح نقشه حمله به لرستان و كشته شدن عده اي از خوانين به دست دولت و در فصل پنجم حملات نيروهاي دولتي به لرستان در طي مراحلي مختلف توسط فرمانده غرب امير احمدي به لرستان و عبور از راههاي ناهموار و تصرف خرم آباد توسط نيروهاي دولتي و در فصل ششم با بر پايي قيام شيخ خزاعي جايگزين امير احمدي شد و وي در خرم آباد اعدام شدند اما پس از مدتي امير احمدي دوباره به مقام خود به عنوان امير غرب بازگشت والي پشتكوه (غلامرضا خان ) نيز از ترس اقدامات رضا خان به بغداد گريخت آنها تخته قاپو كردن لرها و ايجاد خدمت نظام اجباري براي لرها و نيز احداث مدارس به سبك نوين براي گسترش تعليم و تربيت در ميان عشاير و مردم لر و نيز در دوران رضا خان دو راه مهم شوسه و راه آهن ايجاد شد كه اين هر دو راه از لرستان عبور مي كرد .

7 بخش پژوهش از موقعیت جغرافیایی (پیشینه نژادی)  قوم لر و   واقعه کشتار عشاير و خوانین لر در دوران رضاشاه

فهرست مطالب

 

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…