حراج!

تولید زغال از ضایعات سلولزی(باگاس)

ریال800,000

کاربری طرح: تولید هیزم وزغال فشرده از ضایعات سلولزی(باگاس)

تولید چوب و زغال فشرده در رسته صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی

تعداد صفحات : 24  صفحه با کلیه جداول نسبت های مالی و متغیرهای سر به سر و بازدهی سرمایه گذاری در این طرح

فایل:  

 

توضیحات

فرآیند تولید هیزم وزغال فشرده از ضایعات سلولزی(باگاس)

در این طرح  تولید زغال فشرده با استفاده از تکنولوژی روز وکمترین هزینه برنامه ریزی و پیش بینی  شده است، این طرح  می تواند زمینه اشتغال مستقیم 11 نفر را در زمان بهره برداری فراهم نماید و در یک بازه زمانی 5 ساله این تعداد به  ۵۰ نفر افزایش می یابد.

تولید هیزم وزغال فشرده از ضایعات سلولزی(باگاس)

تولید چوب فشرده (هیزم)

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…