تعاون و جهانی شدن

ریال50,000

پرسشنامه پاسخگویی تعاون – جهانی شدن

تعاونی  در حوزه های بازاریابی و فروش، تحقیق و توسعه و عملیات

تعداد صفحات: 1صفحه

فرمت فایل: Word,Pdf

توضیحات

هدف: این پرسشنامه، بررسی می‌کند که آیا تعاونی  در حوزه های بازاریابی و فروش، تحقیق و توسعه و عملیات، به صورت محلی عمل می‌کنند یا جهانی…… نحوه تکمیل: با توجه به طیف پنج گزینه ای