آزمونهای مخرب و غیرمخرب در جوشکاری

ریال1,000,000

آزمونهای مخرب  و غیرمخرب جوشکاری

آزمونهای مخرب و غیرمخرب جهت تست کیفیت جوش و تایید دستور العمل جوشکاری

تعداد صفحات : 70 صفحه 

فرمت فایل: Word , Pdf

توضیحات

در آزمون های مخرب خواصی از قبیل استحکام کششی ، فشاری و برشی در دمای محیط و دیگر دماها ، سفتی، سختی، استحکام ضربه، خواص تابع زمان مانند پدیده های خستگی و خزش، مقاومت به اکسایش و مقاومت به خوردگی مورد ارزیابی قرار می گیرند . این نتایج از آزمایش های نظیر آزمایش های کششی ، فشار و برش ، سختی ، ضربه ، خستگی ، خزش و خوردگی به دست می آیند . در بعضی موارد بر حسب نوع بارگذاری مکانیکی قطعه در حال کار ، ممکن است خواص استحکام فشاری و برشی علاوه بر خواص کشش مورد نیاز باشد . بسیاری از قطعات در معرض بارهای تکراری یا تنش های چرخه ای می باشند ، یعنی ممکن است بارهای وارده به طور متناوب و به سرعت از کششی به فشاری و بر عکس تعییر کنند ، در این صورت اطلاعات مروبط به ویژگی های خستگی ماده بسیار اهمیت می یابند .

خزش که تغییر شکل آهسته و پیوسته ماده نسبت به زمان در دمای ثابت می باشد ، پدیده ای است که برای مواد فلزی مورد استفاده در دماهای بالا اهمیت پیدا می کند . البته نباید تصور کرد که خزش پدیده ای است که فقط در دماهای بالا صورت می گیرد ، بلکه بسیاری از مواد پلیمری در دمای اتاق با دماهای نزدیک به آن خزش می کنند . از آنجایی که بسیاری از قطعات با روش های تغییر شکل پلاستیک ورق های فلزی مانند ، خم کاری، پرس کاری و کشش عمیق تولید می شوند ، تعدادی آزمایش برای ارزیابی قابلیت شکل پذیری ورقها بوجود آمده اند.ازمایش کشش مهندسی برای نشان دادن اطلعات اساسی درباره استحکام مواد و به عنوان آزمایشی برای پذیرش خصوصیات ماده کاربرد زیادی دارد . در آزمایش کشش نمونه تحت نیروی کششی یک بعدی که به طور پیوسته زیاد می شود ، قرار دارد و این در حالی است که ازدیاد طول نیز به طور همزمان مشاهده می شود.آزمایش های کشش ، برای تعیین رفتار مکانیکی مواد در بارگذاری ایستایی و کشش محوری بکار می روند . اطلاعات و محاسبات در تست کشش معمولاً شامل حد الاستیک درصد ازدیاد طول ، ضریب ارتجاعی (مدول الاستیسیته )حد تناسب ، در صد کاهش سطح مثطع ، استحکام کششی ، نقطه تسلیم ، استحکام تسلیم و دیگر خواص مرتبط باشد.

فهرست مطالب

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…