تبیین احکام قضاوت در فقه و حقوق

ریال350,000

تبیین احکام قضاوت در فقه و حقوق موضوعه ایران

شجاع، حلیم، فهیم، ضابط، دانا، صادق القول، صاحب الرأی و به دور از طمع

تعداد صفحات: 17 صفحه

فرمت فایل: Word , Pdf

 

توضیحات

قضا از اقسام احکام، در اسلام، و«قضاوت» برای داوری کردن برای رفع نزاع و کشمکش در میان مردم است.یکی از منصب‌های بزرگی است که از جانب خداوند متعال برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام و از جانب آنان برای فقیه جامع‌الشرایط تعیین شده، شرایط قاضی، علم است و مراد فقها از علم، اجتهاد است. هدف ما از این تحقیق؛ تبیین احکام قضاوت در فقه و حقوق موضوعه ایران به روش تحلیلی – توصیفی، با فیش برداری  از مباحث فقهی- حقوقی گردآوری شده از منابع کتابخانه­ای، می باشد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل محتوای مطالب نشان می دهد؛ برای اعتبار شرط اجتهاد در قاضی ادله متعددی از آیات و روایات وجود دارد.که،  اگر قرار باشد قضاوت به مجتهدان محدود شود قضات کافی برای رسیدگی به دعاوی وجود نخواهد داشت . مشهور فقهای امامیه اجتهاد را شرط قضاوت می‌دانند. البته در نوع اجتهاد قاضی، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و عده‌ای معتقدند که قاضی باید مجتهد مطلق باشد و عده‌ای اجتهاد متجزی را نیز برای قضاوت کافی دانسته‌اند. اگرچه اجتهاد شرط لازم برای امر قضا است، اما تحولات و مقتضیات زمان و مکان، مجموعه شرایطی را برای تصدی این امر مهم، اجتناب‌ناپذیر ساخته است. بدین ترتیب است که فقه اسلامی و اندوخته‌های قضایی کشور که با منابع اسلام هم آشنایی و تناسب کامل دارد.

کلیدواژه:  احکام، قضاوت، فقه اسلامی، حقوق ، ایران