تاثیر فضای سبز بر شرایط اقلیمی ساختمان

ریال350,000

  تاثیر معماری بام سبز(فضای سبز)  بر شرایط اقلیمی ساختمان و بناهای شهری

معماری ارگانیک یا معماری سبز یا معماری اکولوژیک در بافت­های شهری بنام بام سـبز

تعداد صفحات : 22 صفحه

فرمت فایل : Pdf , Word

توضیحات

امروزه مفهوم بافت شهری، وجود فضای سبز، معماری موثر در اشكال گوناگون آن ،حفظ طبیعت و تاثیرات اقلیمی  بدلیل، پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگی­های معضلات زیست محیطی آنها، موجودیت فضای سبز و گسترش آن ، به عنوان جز ضروری و لاینفك پیكرة یگانة شهرها شناخته میشود، زیرا  در متابولیسم آنها نقش اساسی داشته و كمبود فضای سبز و تخریب طبیعت، اختلالات زیست محیطی جدیدی در حیات شهرها بوجود آورده است.

با این حال مشاهده می کنیم که در طراحی شهری، تمایلی به دریافت انرژیهای محیطی ازفضای پیرامونی مشاهده نمی شود و فضای شهری، با ابزارها و تاسیسات مکانیکی غیرپایدار وفق داده شده است، گویی دیگر بافت شهری توانایی تغذیه بناها را ازدست داده است و برای رفع نیاز به بهره مندی از طبیعت، اقدام به ایجاد باغ ها وفضاهای سبز مصنوعی در داخل شهر نموده­ایم. این در حالیست که در شهرسازی و بناهای پیشینیان احداث باغها و تفرجگاهها جزء فعالیتهای مورد علاقه جوامع بشری بوده و از زمانیکه جامعه انسانی زندگی متمدن را آغاز نموده، ایجاد باغات از زمره امور زیباشناختی معماری در تمدنهای مختلف جلوه­گر شده است. زمانی برای ایجاد شادی و نشاط، زمانی برای القاء توانمندی یک تمدن و در دوره ای هم به عنوان یک نیاز اقلیمی، ایجاد و توسعه فضای سبز مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…