تاثير بازاريابي الكترونيك بر فروش محصولات

ریال800,000

تاثير بازاریابی الكترونيك بر فروش محصولات شرکت شیر پگاه خوزستان

بررسي تاثير تبليغات هدفمند، بازاريابي الكترونيك و  اينترنت بر فروش محصولات پگاه خوزستان

تعداد صفحات : 72 صفحه

فرمت فایل : Word , Pdf

توضیحات

بايد توجه داشت اگروسيله، زمان وشيوه ارائه پيام تبليغاتي درست نباشد ، تبليغات موثر واقع نمي شود ودر هدفمان كه افزايش فروش باشد دچار مشكل مي شويم. ابزار عمده رسيدن به اهداف بازاريابي   ارتباطات است و  تبليغات  نوين اينترنت جديدترين و موثرتـــــرين وسيله ارتباطي است. درنتيجه بي شك تبليغات و استفاده از  اينترنت تاثيرات عميقي بر نحوه انجام بازاريابي داشته و درحقيقت بازاريابي اينترنتي تغييرات عمده اي نسبت به بازاريابي سنتي پيدا كـــــرده است. البته بايد توجه داشت كه تئوري هاي موجود در بازاريابي قابليت كاربري در اينترنت را نيز دارا هستند چرا كه نيازها و خواسته هاي اساسي بشر تغيير نكرده است و تنها چگونگي تامين آنها متفاوت گشته است. لذا تنها تكنيك هاي بازاريابي و چگونگي بكارگيري آنها ممكن است دچار تغيير شده باشد. بنابراين، هنوز هم مفهــوم اساسي بازاريابي آنگونه كه كاتلر مي گويد يعني ارضاي نيازها و خواسته هاي مشتريان، در عصر اينترنت نيز مصداق دارد اما مطمئناً روشهايي كه براي شناخت و برآوردن اين نيازها و خواسته ها به كار مي رود دچار تغيير گشته است. كمااينكه طي ساليان گذشته تكنولوژي هاي يگري مثل راديو و تلويزيون نيز تحولاتي را در نحوه انجام بازاريابي به وجود آورده اند. گرچه در ابتداي تجاري شدن تبليغات هدفمند و  اينترنت ابزارهاي زيادي درمورد توانايي آن براي تحول تجارت و فعاليتهاي اساسي آن مثل بازاريابي صورت گرفت كه اكثراً خيالي بيش نبود اما تدريجاً با گذشت زمان و انجام تحقيقات مختلف در اين زمينه، توانائيها و مزاياي تبليغات و اينترنت به طور واقع بينانه اي موردشناسايي قرار گرفت. مزاياي بازاريابي اينترنتي توسط محققــان مختلف موردبررسي قرار گرفته و طبقه بندي شده است. يكي از اين طبقه بنديها مربوط به كيانگ و چي (2001) است. آنها مزاياي بازاريابي را در سه بعد موردبررسي قرار داده اند:

الف) بعد ارتباطاتي _(تبادل اطلاعات ميان خريــداران و فروشندگان): اينترنت وسيله اي بي نهايت موثر براي دسترسي به، سازماندهي و تبادل اطلاعات است. خصوصيات منحصر به فرد اينترنت كه مربوط به بعد ارتباطي هستند عبارتند: توانايي در نگهداري حجم وسيعي از اطلاعات كه بتوان آنها را با هزينه هاي پايين، از هر كجاي جهان و توسط هر كسي از طريق شبكه جستجو كرده و يا منتشر ساخت؛ تعامل پذيري و توانايي در ارائه اطلاعات همزمان؛ ارائه تجارب ادراكي كه بسيار بيشتر از تجارب ادراكي حاصل از رسانه هاي كاغذي است.

اينترنت مي تواند اطلاعات موردنياز مشتري را به صورت همزمان و به محض درخواست^، به صورت 24 ساعته و در هفت روز هفته، دردسترس او قرار دهد و اين به معني تعامل بيشتر، خدمات بهتــر و پاسخگويي سريع تر به مشتري است. روشهاي برقراري ارتباطات در اينترنت متفاوت بوده و از پست الكترونيكي و گروههاي خبري تا اتاقهاي گفتگو و غيره را شامل مي شود. اين روشها به بازاريابان امكان مي دهند تا از نيازهاي درحال تغيير مشتريان باخبر بوده و استراتژي هاي بازاريابي خود را با اين تغييرات تطبيق دهند. همچنين استفاده از ارتباطات اينترنتي موجب صرفه جويي در هزينه هاي تلفن و فاكس مي شود. يكي ديگر از مزاياي استفاده از اينترنت امكان جمع آوري اطلاعات درمورد مشتريان ازطريق نظرسنجي هاي برخط است. شــــركتها با استفاده از ايــــــن اطلاعات مي توانند تبليغاتي متناسب با تك تك مشتريان ارائه كنند. اين توانايي موجب تسهيل بازاريابي ارتباطي و اجراي برنامه هاي وفاداري مي شود. عامل ديگري كه درمورد بعضي محصولات مزيت حساب مي شود، عدم وجود تماس رودررو در ارتباطات اينترنتي است. اين عدم تماس رودررو در خريد محصولاتي همانند دارو براي بيماريهاي خاصي كه افراد از ذكر نام آنها خجالت مي كشند يك مزيت مهم به شمار مي رود.

ب) بعد مبادلاتي (فعاليتهاي مربوط به فروش محصولات): اينترنت دسترسي تجارتها به دامنه وسيع تري از مشتريان بالقوه در سراسر جهان را فراهم ساخته است. اين مزيت مخصوصاً براي تجارتهاي كوچك داراي اهميت است و آنان را در امر رقــــــابت باشركتهاي بزرگتر ياري مي رساند. اينترنت همچنين اداره فرايند مبادله را راحت تر كرده است، مخصوصاً در رابطه با پردازش سفارشات پيچيده، كه اين امر موجب كاهش كارهاي دفتري، افزايش كارايي و كاهش هزينه هاي مبادله مي شود. سيستم هاي پرداخت برخط ضمن پايين آوردن هزينه پردازش مبادلات، امكان پرداختهاي كم در ازاي ارائه خدمات جزئي را فراهم مي آورند. درمورد مبادلات بنگاه به بنگاه كاهش زمان پردازش به معناي اين است كه خريدار مي تواند سطح موجودي انبار و همچنين ساير هزينه هاي سربار را پايين نگه دارد. اينترنت امكان تطبيق سريع با شرايط جديد بازار را فراهم آورده و به شركتها اجازه مي دهد تا برنامه هاي ترفيعي مطابق با خصوصيات تك تك مشتريان طراحي كرده و قيمتهاي قابل انعطافي را ارائه كنند. همچنين هزينه هاي پايين براي ورود و شروع بازاريابي اينترنتي يكي ديگر از مزاياي اينترنت است.

ج) بعد توزيع (تبادل فيزيكي كالاها و خدمات): بازاريابي اينترنتي حق انتخابهاي بيشتر و انعطاف پذيري بالاتر را براي شركتها فراهم ساخته و درعين حال مواردي همچون: موجودي هاي انبار زياد، هزينه هاي انبارداري و هزينه اجاره فضا را از بين برده است.

اينترنت همچنين زنجيره عرضه را كوتاه كرده و هزينه هاي مربوط به واسطه ها را كاهش داده است. توانايي اينترنت درعمل كردن به عنوان يك كانال توزيع براي محصولات خاص (محصولات ديجيتالي مثل نرم افزارهاي كامپيوتري) يكي از ويژگيهاي منحصر به فرد آن است. بكارگيري اينترنت به عنوان يك كانال توزيع نه تنها هزينه هاي ثابت توزيع را كاهش مي دهد بلكه توزيع سريع و همزمان كالاها و خدمات خريداري شده را تضمين مي كند.  مزاياي مورد بحث شركتها را بر آن داشته تا به اتخاذ سياستهايي براي تبديل تبليغات در  بازاريابي سنتي به تبليغات الكترونيك و بازاريابي اينترنتي تلاش كنند. تاكنون مدلهاي مختلفي براي جايگزيني مدلهاي قديمي مربوط به بازاريابي سنتي ارائه شده است. يكي از اين موارد مدل هفت آي (7IS MODEL) است كه در اين تحقيق شرح داده خواهدشد. اين تحقيق اثر بخش بودن يا نبودن تبليغات ، بازاريابي الكترونيك و استفاده از اينترنت جهت فروش محصولات  شركت پگاه خوزستان  را بررسي مي كند. از طرفي ميزان توجه مصرف كنندگان محصولات شركت پگاه به تبليغات توسط اين تحقيق بررسي مي شود. ديدگاه مصرف كنندگان محصولات شركت پگاه نسبت به نحوه درست تبليغات (شيوه،زمان و وسايل)بررسي مي شود و شركت پگاه را در ارائه درست تبليغات براي تاثير گذاري بيشتر ياري مي كند. نهايتاً تحقيق انجام شده به شركت در كاهش هزينه هاي غير ضروري تبليغات كمك مي نمايد.

فهرست مطالب

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…