تأثير پيش ‏دبستاني بر مهارت و یادگیری

ریال1,000,000

تأثير آموزش پيش ‏دبستاني

يادگيري مهارتهاي رواني ـ حركتي، سازگاري اجتماعي و پیشرفت تحصیلی دانش ‏آموزان

تعداد صفحات: 110صفحه

فرمت فایل: Word , Pdf

توضیحات

در پژوهش حاضر، مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي به عنوان متغيرهاي اصلي در نظر گرفته شده‏اند. يكي از عوامل تعامل انسان با محيط، رفتارهاي رواني ـ حركتي است. اين رفتارها داراي تظاهرات متعددي مثلاً در كارهاي صنعتي، حرفه‏اي، تكنيكي، مهارتهاي شغلي، اعمال تجاري، وظايف روزمره، رانندگي، موسيقي، هنر و همينطور تربيت بدني و ورزش مي‏باشند، در حالي كه به نظر مي رسد حيطه رواني اينگونه رفتارها مورد غفلت واقع شده است.   بر ضرورت توجه به آمادگيهاي جسمي و حركتي كودكان در دورة پيش از دبستان تاكيد كرده است. او سعي كرده است ابتدا سالهاي اوليه كودكي را به عنوان مرحلة ايده‏آلي براي يادگيري مهارتهاي حركتي بشناساند، سپس قابليت‏ها و تواناييهاي كودكان را از نظر آموزش و يادگيري مهارتهاي حركتي مد نظر قرار دهد.

فهرست مطالب