الگوهاي فعال تدريس ریاضی

ریال200,000

الگوهاي فعال تدريس ریاضی

نقد و بررسي انواع روش تدريس رياضي

تعداد صفحات: 12 صفحه

فرمت فایل: Word.Pdf

توضیحات

بحث در روش تدريس رياضي به زمان ما منحصر نمي شود. روشهاي تدريس سنتي، كه در گذشته هاي دور به كار مي رفته اند و روشهاي مبتني بر يافته هاي روانشناسي، كه به طور عمده از قرن بيستم به بعد تكوين يافته اند و به روشهاي جديد شهرت دارند. از ميان روشهاي سنتي مي توان از روش سقراطي و روش مكتب خانه اي در ايران و ديگر كشورهاي اسلامي، و روش هاي جديد، تدريس رياضي  به روش توضيحي، روش سخنراني، روش اكتشافي، روش حل مساله، روش بحث در كلاس، روش پرسش و پاسخ، روش فعال، روش قياسي و استقرايي آموزش مهارتهاي فراشناختي اشاره می شود. در اين تحقیق انواع روشهاي تدريس رياضي كه به پنج دسته، روش كلامي، روش مكاشفه اي، روش مفهومي، روش فعال و روش الگوريتمي مورد بررسي و نقد قرار مي گيرند.

فهرست مطالب