کاربرد الگوریتم های ابتکاری و اکتشافی در شبکه

ریال1,000,000

کاربرد الگوریتم های تکاملی و فراتکاملی در تشخیص انواع مسیر شبکه

کاربرد الگوریتم­ های تکاملی، فراتکاملی و فرا اکتشافی بهینه­ سازي فاخته در مسیريابي شبکه

تعداد صفحات : 100 صفحه 

فرمت فایل : Word , Pdf

توضیحات

گسترش شبکه ها و ظهور شبکه های مختلف الکترونیک در تمامی رشته ها و به دنبال آن افزايش مسیرها و ارتباطات الکترونیک، نقش تشخیص کوتاه­ترین مسیر با کیفیت، امنیت، سرعت داده کاوی با هوش مصونوعی را پررنگتر ميکند. آنچه در اين میان، اهمیت بیشتري مي­يابد، مسیريابي و مديريت و هدايت حرکت در اين مسیرها است که از يک سو روان- سازي و نظم را در پي داشته و از سوي ديگر در شرايط اضطرار، نیاز را مرتفع سازد. مسأله کوتاهترين مسیر  در يک شبکه از جمله اساسي­ترين مسائل تحلیل شبکه است. در واقع براي انجام تحلیل­هاي سطوح بالاتر، يافتن پاسخ اين مسأله از ضروريات است. در اين راستا، مديريت حجم بالاي داده­هاي مورد استفاده در مسیريابي، استفاده از توانمنديهاي سامانه­هاي اطلاعات مکاني که امکان مدلسازي و تحلیل داده­هاي مکاني را در اختیار قرار، ميدهد، اجتناب­ناپذير ميسازد.یک الگوریتم، توصیفی از گام‌هایی است که به‌گونه‌ای مناسب‌تر در یک برنامه کامپیوتری پیاده­­­سازی می­شود تا تقریبی از یک نقطه بهینه یافت شود. طراحی یک الگوریتم می‌تواند چند هدف داشته باشد؛ از جمله دست‌یابی به نقطه بهینه محلی، دستیابی به نقطه بهینه سراسری، یافتن همه نقاط بهینه سراسری، یافتن همه نقاط بهینه سراسری و محلی.همچنین باید اشاره نمود که، الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی نوعی از الگوریتم‌های تصادفی هستند که برای یافتن پاسخ بهینه به کار می‌روند.شبکه ها همه جا هستند. شبکه های اجتماعی، شبکه های ارتباطات هوایی، شبکه های کامپیوتری و بسیاری شبکه های دیگر. این شبکه ها نقشی اساسی در زندگی بشر بازی می کنند و مطالعه­ی آن­ها ضروری به نظر می­رسد.  هدف  این تحقیق؛ بررسی  کاربرد الگوریتم­های تکاملی و فراتکاملی در تشخیص انواع  مسیریابی شبکه می­باشد،

فهرست مطالب پژوهش

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…