ارزیابی آگاهی ورزشکار در پیشگیری از آسیب دیدگی

ریال1,200,000

ارزیابی میزان اگاهی و عملکرد دانشجویان نسبت به راههای پیشگیری از آسیب های ورزشی

شناخت استراتژيها پيشگيري دانشجویان از بروز آسيب دیدگی های احتمالی آنها در ورزش

تعداد صفحات: 110 صفحه

فرمت فایل: Word , Pdf

توضیحات

یکی ازمسائلی که امروزه در ورزش اساتید و مربیان تربیت بدنی با آن مواجه هستند بحث آسیب دیدگی هاي ورزشی است که اگر بتوانند دلایل آن را شناسایی وراه هایی براي پیشگیري ازآن پیدا کنند کمک شایانی به قهرمانان جهت رسیدن به اهداف خود خواهند نمود.  آسیب های ورزشی انواع مختلف دارند، در هـر ورزشـی باید انتظار آسیب ها، جراحت ها و خطرات احتمالی آن را داشـتـه بـــاشید، به خصوص در ورزش های گـروهی. اما قسمت های ویژه ای از بدن هستند که بیش از سایر اعضاء در خطر صدمه خوردن هستند. طـبـق آمــار هـر ورزشـی که در هر 1000 ساعت بیـش از 5 آسـیـب داشته باشد، جزء ورزش های پرخطر با درصـد آسیـب بـالا به شـمار مـی رود. راگــبی و لاکروس با 30 صـدمه در 1000 ساعت بالاترین حد هستند، درحالیکه بسکتبال و اسکواش هم با آمار 14 صدمه در 1000 ساعت بازی های پرخطری بـحـساب می آیند. تعجب آور اسـت که بــدانید، دو، و ایروبیک هم با 11 صدمه، زیاد از قافله ورزش های پرخطر عقب نیستند. البته محققان کم و بیش به عوامل مرتبط با بروز آسیب­های رایج در این ورزش ها پرداخته اند لکن این امر دلیل بر بسنده بودن و کفایت این شناخت نبوده و کسب آگاهی بیشتر از  عوامل مرتبط با شیوع آسیب در ورزش می­تواند در کاهش و پیشگیری از بروز این آسیب­ها بسیار مؤثر بوده و گامی مثبت در جهت افزایش سطح کمی و کیفی این حیات ورزشی به شمار آید. (کوشافر ،۱۳۸۱، ص ۵۸ ) تنوع نقاط آسیب دیده در رشته های مختلف، تفاوت در میزان شیوع و اختلاف در اندام درگیر در رشته های ورزشی برخی محققان را به بررسی دقیقتر ویژگی های بدنی ورزشکاران سوق داده كه از مهم ترین موضوعات مورد توجه در این بخش بررسی ارتباط ویژگی های پیکری ورزشکاران با آسیب دیدگی می باشد.  اندازه ی بدن شامل قد، وزن، وزن بدون چربی، شاخص توده ی بدن و مقدار چربی بدن و  دور اندام، همگی متغییرهای آنتروپومتری هستند که به عنوان عوامل خطرزا برای آسیب شمرده شده اند. همچنین عده­ای از محققان به بررسی اثر برخی ویژگی های آنتروپومتریک مانند دامنه حرکتی بر عوامل مؤثر بر بروز آسیب دیدگی پرداخته اند. بر این اساس در  پژوهش حاضر سعی شده است با طرح این پرسش که ،  دانشجویان تربیت بدنی «بعنوان مربیان ، بازیکنان و …..آینده»درمقایسه باسایردانشجویان  نسبت به راهکارهای پیشگیری از آسیب دیدگی از چه میزان آگاهی و عملکردی  برخورداند ؟ میزان اگاهی و عملکرد دانشجویان دختر را نسبت به راههای پیشگیری از آسیب های ورزشی مورد بررسی قرار دهیم.

فهرست مطالب

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…