اثر آلودگي هوا بر كيفيت زندگي

ریال200,000

اثر آلودگي هوا بر كيفيت زندگي و آثار مخرب آن

اثر آلودگي هوا بر كيفيت زندگي و ميزان حساسيت گونه هاي مختلف گياهي نسبت به آلودگي

تعداد صفحات : 30 صفحه 

فرمت فایل : Word , Pdf , PPT

توضیحات

    منابع انتشار آلاينده هاي هوا را به دو گروه ثابت و متحرك تقسيم  كرده اند. گروه ثابت شامل صنايع، نيروگاهها و مراكز تجاري و مسكوني  مي شوند و منابع متحرك انواع وسايل نقليه از موتور سيكلت تا هواپيما و كشتي را در برمي گيرند.  آلودگي هوا در صنايع هم به علت مصرف سوخت است و هم نوع فرايند، در حاليكه در منابع متحرك آلودگي هوا حاصل احتراق سوخت بوده و به صورت گازهاي آلاينده و يا ذرات، وارد هوا مي شود. مقدار آلودگي توليد شده از منبع را با وزن آلودگي به واحد وزن مواد خام مصرفي يا محصول توليدي بيان مي كنند و به آن «ضريب انتشار» مي گويند.آثار مضر آلودگي هوا بر سلامت انسان، حيوان، گياهان و همچنين تخريب مواد، موضوع بررسي و مطالعات زيادي بوده است. طي چند دهه اخير مساله باران هاي اسيدي، لايه اوزن و گرمايش زمين و پيامدهاي آن بر اكوسيستم و انسان نيز مورد مطالعه و بحث دانشمندان قرار گرفته است.

     A.V. Kneese از كارشناسان برجسته سازمان جهاني بهداشت مي گويد: »در مورد آلودگي هوا، تقريباً در همان وضعي هستيم كه ماهي ها در آب آلوده«. آنجا كه عوامل زيادي در تاثير آلودگي هوا بر سلامت انسان موثرند اثبات آثار آلودگي هوا بر سلامت انسان مشكل خواهد بود. با اين حال، اطلاعات زيادي وجود دارد كه مي توان به آنها استناد كرد.مطالعات اپيدميولوژي در جريان حوادث ناگوار لندن، دونورا و غيره، مطالعات انجام شده در محيط هاي كار و همچنين مطالعات روي حيوانات آزمايشگاهي، بسياري از آثار نامساعد آلودگي هوا بر سلامت انسان را به خوبي نشان مي دهد. در اين موارد به طور عمده غلظت هاي غيرمعمول آلودگي مطرح بوده اند. در سال هاي اخير نيز مطالعاتي در بعضي از شهرهاي بزرگ و آلوده انجام گرفته است كه بر اساس آنها به روابطي بين غلظت آلودگي (ميزان ذرات معلق) و ميزان مرگ و مير دست يافته اند.

فهرست مطالب

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…