طرح کارآفرینی

طرح های کارآفرینی پایگاه آوای شوش
مجموعه طرح ها ، مدل ، پروژه ، نوآوری ، تکنولوژی و محتوا ی مورد نیاز راه اندازی و تاسیس کسب و کار و کارآفرینی
Entrepreneurial Plans for Avaye Susa Base
Collection of designs, models, projects, innovations, technology and content needed to set up and establish a business and entrepreneurship

نمایش دادن همه 9 نتیجه