فناوری استارت آپ ها

بعد از جنگ تحمیلی این اولین بحران تقریبا همه گیر .. است. که ایران تجربه می کند.
#رهبرمعظم انقلاب هوشمندانه و عالمانه، #جهش تولید #ملی .. را هدف و #رهنمود سال ، نامگذاری نمودند.
لبیک، به رهنمود و شعار سال ۱۳۹۹، می تواند از دل این بحران، #ویروس کرونا ، فرصتی برای تحول…#تمدن ایران_اسلامی …بیافریند.
یکی از نکات برجسته
دستیابی به قوت #فضای_مجازی ، است.
با توجه به، تولد و همه گیر شدن #شبکه های اجتماعی ، #فناوری استارت آپ ها #نوآوری  مناسبی ست.که ضرورت دارد، مورد توجه و برنامه ریزان  قرار گیرد…در #بحران #کرونا ویروس، ما دو #مقوله امنیت و سلامت را تجربه می کنیم، آفندوپدافند_عامل
#استارت_آپ ها، در بحران هایی اینچنینی، ابزاری کارآمد در فضای مجازی ، می باشند. که با ساماندهی ظرفیت فن‌آورانه و هوشمند آنها، #خدمات_الکترونیک و دورکاری مناسبی می شود. از آنها خروجی گرفت و بهره برداری نمود. اشکال سیستمی ما زمانی خواهد بود!!!، که برخی فرضیات در مورد اهداف (بیوتوریسم) و بیولوژیک، بودن #کرونا_ویروس را جدی نگیریم. زیرا روابط معناداری، وجود دارد. که مطلبد… ظرفیت دورکاری، و خدمات آنلاین در استارت آپ ها… مورد توجه قرار گیرد.

x

همچنین ببینید

تحولات افغانستان

طالبان(فشن سیاسی غرب) هرگز برای ایران و ایرانیان قابل اعتماد نبوده، و نخواهند بود.

WhatsApp chat