خانه / آموزش و پژوهش / انتخاب اصلح
انتخابات شوش

انتخاب اصلح

🔹#انتخابات سال 90 نهمین دوره #مجلس شورای اسلامی در #شهرستان_شوش را اغلب سیاسیون، فعالان #رسانه ای و مصلحان اجتماعی به یاد دارند.
👈🏻اینکه آن تصمیم ، در آن برهه زمانی، عقلایی بود یا تابع احساسات .
🔹هدف، بحث در این نوشتار نیست.
♻دیدگاه، و نظر
📶 جایگاه شوش در مجلس شورای اسلامی 90-98 را یادآور میشوم.
🔹 لیست نهایی #داوطلبین #انتخابات مجلس یازدهم در #شهرستان شوش دانیال از سوی #شورای_نگهبان نهایی شد.
💞 داوطلبین  اخذ بلیط بهارستان، دومین روز برپایی ستاد ها ورقابت تبلیغاتی خود را سپری نمودند.
آنچه مشهود است،
🔹درخواستی ست که، عموم شهروندان (#شوشیها) فارغ از گرایش، گویش، شهری و روستایی مطرح میکنند.
#انتخاب اصلح ترین، #نماینده شوش در#یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.
🔸دغدغه های #اقتصادی معیشتی* *#اشتغال *#اشتغال_کارآفرینی*
مهمترین مطالبه شهروندان شوش ی در جلسات تبلیغاتی نامزدها، بود.
🔸اصناف و نیروهای فنی و مدیران #صنایع کوچک متوسط #تبدیلی تکمیلی بیشترین آسیب درآمدی و #سرمایه پذیری را دارند.
مهمترین #انتقاد
🚥شهر را رها کرده ایم و به روستاها متمرکز شده ایم.
📶 توسعه شهری، و روستایی مکمل و رابطه معناداری باهم دارند.
🔸 پایداری در توسعه، از شهر بسوی روستا هدایت میشود.
💠دو نظریه در شوش بر تغییر یا عدم تغییر استوارند.
👈🏻در تغییر یا عدم تغییر
این طرح مسئله را مدنظر داشته باشیم
🇮🇷 تغییر چارت نمایندگی شوش در #مجلس_یازدهم می تواند مهمترین تغییر باشد.
🔹 سومین روز #تبلیغات داوطلبین نمایندگی #دوره _یازدهم مجلس شورای اسلامی در #شوش_دانیال فردا شاهد خواهیم بود.
🇮🇷 فراموش نکنیم
🔸همه داوطلبین، سرمایه های انسانی، و اجتماعی این شهر و دیار هستند.
🔸حریم ها، و حرمت ها را نگهداریم.
🔸در کنار رقابت، رفاقت داشته باشیم.
🔸از دروغ، تهمت، ناسزا و اعمال غیر اخلاقی پرهیز کنیم.
💠اگر بفکر تغییر هستیم، تغییر را از خودمان شروع کنیم. هر تغییری هزینه هایی دارد.
🚨 قهریه یا بی تصمیمی سم مهلکی بر امنیت و توسعه پایدار ماست.
🔹 #مجلس_یازدهم؛ شاخصه های دستیابی به توسعه پایدار، با سرمایه انسانی متعهد، بصیر، انقلابی…….. و نگاه به ظرفیت ها و توانمندی های داخلی را می طلبد.
📶هزینه های اضافی توسط دولت، کنترل شود. سرمایه حل معضل، بیکاری و کارآفرینی تامین میشود.
🇮🇷پاسدار اصول و ارزش هایی باشیم، که برایشان اقیانوس ها پیموده ایم با ناخدای جهان بین و عالم، #ولایت .
🔹نماینده اصلح (شوش)
👈🏻شیوه نمایندگی #چارت #کلاس_نماینده شهرستان اگر، بنا بر ضرورت های، اتخاذ رویکردی مناسب،♻ بسوی توسعه پایدار شوش…حرکت کند.
🇮🇷 اجماع تغییر رویه معنا می یابد. و….
🔹 گامی بسوی تغییر برداشته ایم.
💠کشاورزی، گردشگری، صنایع و معادن شوش ظرفیت سرمایه پذیری مناسبی دارند.

پاسخ دهید

x

همچنین ببینید

تاثیر شغل و تحصيلات والدين بر عزت نفس و نگرش فرزندان

رابطه ي عزت نفس با نگرش فرزندان نسبت به شغل و تحصيلات والدين

WhatsApp chat