خانه / اقتصادی و اجتماعی / اقتصاد / عوامل موثر در معرفی محصول جدید به بازار هدف
 • کتابخانه الکترونیک

  تحقیق، مقاله، مجله، آمار، روش تحقیق، پروژه دانشجویی و دانشگاهی

 • خدمات کشاروزی

  خدمات کشاورزی،ماشین آلات، تجهیزات، نهاده، کود، سم و طرح کسب و کار.. Agricultural services Avai Susa base Plans, services required by farmers and gardeners

 • خدمات گردشگری

  خدمات گردشگری، طرح کسب و کار، بوم گردی، سفره خانه و... Tourist services Avai Susa base Collection of plans, services needed for tourism and rural tourism

 • خدمات کارآفرینی

  طرح کارآفرینی، خط تولید، پیش فاکتور تجهیزات، فناوری، پروژه،سرمایه گذاری

 • خدمات کسب و کار

  طراحی و نگارش طرح های تولیدی، خدماتی و توزیعی کسب و کار

عوامل موثر در معرفی محصول جدید به بازار هدف

در يك بازار پويا كوشش دستگاه هاي بازاريابي بيشتر متوجه تأثيرگذاري روي مصرف كنندگان و خريداران است تا ايجاد تقاضاي جديد. وقتي يك محصول جديد به بازار عرضه مي گردد، بازاريابي وارد عمل مي شودو با استفاده از ابزارهاي ترفيعي ، مصرف كننده را ترغيب به خريد محصول جديد مي نمايد . ترفيع يكي از عناصر آميخته بازاريابي است كه از طريق آن شركت با مصرف كننده ارتباط برقرار مي كند و از طريق تبليغات، پيشبرد فروش،فروش شخصي و روابط عمومي اورا به خريدمحصول تشويق ميكند. يكي از وظايف مهم در مديريت بازاريابي ، تعيين مؤثرترين تركيب ترفيع است . از نظر تأثير، روشهاي ترفيعي با يكديگر تفاوت دارند . هر كدام از روشهاي ترفيع ويژگيها ي منحصر به فردي دارد كه عامل تعيين كننده در انتخاب هر يك محسوب مي گردد. يك شركت بايد ابزارهاي ارتباطي را آگاهانه و با دقت به نحوي با يكديگر تركيب كند تا بتواند تركيب موزوني از عناصر ترفيعي به وجود آورد؛ تركيبي كه نيل به اهداف ارتباطي و بازاريابي را ممكن سازد. انتخاب روشهاي مناسب ارتباطي با توجه به موقعيت مخاطبان در بازار هدف صورت ميگيرد. خريد، نتيجه يك فرايند طولاني تصميم گيري مصرف كننده است. برقرار كننده يك ارتباط بازاريابي بايد بداند مخاطب ان هدف او اكنون در چه موقعيتي قرار دارند و او مي خواهد آنها را به كجا منتقل كند.در اكثر كشورها، صنعت شير يكي از مهمترين بخشهاي صنايع غذايي محسوب مي شود. شير و فر اورده هاي آن با ت أمين انرژي، پروتئين، چربي و مواد معدني نقش اساسي در رژيم غذايي انسان دارند . اما متأسفانه ميزان مصرف فراورده هاي لبني در كشور ما بسيار كمتر از حد استاندارد جهاني است كه اين تنها زاييده مسائل و كمبودهاي اقتصادي نيست بلكه عمدتاً به ناآگاهي مردم از ارزش غذايي نهفته در شير و فر اورده هاي آن برمي گردد . براي معرفي فراورده هاي لبني و تشويق  مصرف كنندگان به خريد اين محصولات، فعاليتهاي ترفيعي بايدمورد استفاده قرارگيرد.

شركتها در بازاريابي جديد براي ايجاد تمايز بين محصولات خود و رقبا از استراتژيها و روش هاي گوناگوني استفاده مي كنند . هدف اين كار شناسان و معرفي هرچه بهتر و مناسب محصولات توليدي به خريداران و متقاضيان مي باشد. هر شركت در هنگام معرفي يك محصول جديد به بازار با سؤالات متعددي مواجه است . بهترين مسآله اي كه ذهن عرضه كننده را به خود مشغول مي دارد اين است كه محصول جديد را با چه موضع گيري شخصي وارد بازار كند تا بتواند تقاضاي كافي ايجاد كند و يا به عبارت ديگر براي بازار جذابيت داشته باشد. در اين باره موضعي كه بنگاه براي محصول خود انتخاب مي كند بايد با ويژگي هاي مختلف محصول ، از جمله كيفيت محصول ، نوع بسته بندي ، نام تجاري و نوع تبليغات پشتيباني شود. يك محصول جديد ممكن است براي موفقيت در بازار و مواجه شدن با اقبال عمومي با نام تجاري توليد كننده و يا توزيع كننده به بازار عرضه شود . برخي اوقات نيز شركت ها به صورت تركيبي عمل مي كنند . يعني بخشي از توليدات خود را با نام شخصي و بخش ديگري را با نام شركت واسطه عرضه مي كنند. شركتها ي توليد كننده و همچنين توزيع كننده براي انتخاب نام تجاري محصولات خود ازروشهاي متفاوتي استفاده ميكنند . در بعضي مواقع آنها هر يك از محصولات خود را با يك نام مستقل به بازار عرضه مي كنند. امروزه عوامل و فاكتورهاي متعددي در موفقيت معرفي محصولات جديد در بازار سهيم و تاثير گذار هستند مديران فروش و بازاريابي همواره بدنبال دسترسي و شناسايي روشهايي هستند كه ميزان استقبال از محصولات جديد را ارتقاء  و افزايش دهد .درواقع يكي از داراييهاي با ارزش هر سازمان سابقه و اعتباري است كه شركت يا سازمان يادشده نزد مشتريان خود دارد .اعتبار و سابقه هر سازمان به عملكرد خود سازمان و استنباط بازار از عملكرد او بستگي دارد . نام تجاري موفق مي تواند امري براي موفقيت ديگر محصولات جديد بنگاه باشد. معرفي محصولات جديد در بازار لبنيات بدليل ويژگي ها و خصايص  اين بازار از اهميت خاصي بهره مند است . محصولات لبني عمدتاً تاريخ و مهلت نگه داشت مشخصي داشته و در صورت عدم موفقيت توليد كننده محصولات لبني در معرفي محصولات جديد ، اين امكان وجود دراد كه عملاً محصولات ياد شده بدليل عدم استقبال مشتريان فاسد و دورريختني گردد. شركت پگاه خوزستان  از جمله شركت هايي است كه در جهت افزايش ميزان فروش محصولات، اگاهي مصرف كنندگان و نيز معرفي محصولات جديد خود، از ابزار تبليغات  و راهکارهای نوین جهت معرفی  بهره گرفته است اما در حيطه بازاريابي  و معرفی محصولات جدید فعاليت محسوسي مشاهده نميشود  . در اين پژوهش ما  ضمن بررسي فرضيات مختلف به ارزيابي كارنامه اين شركت در زمينه شناسایی عوامل حیاتی در معرفی محصولات لبنیاتی در شرکت شیر پگاه خوزستان خواهیم پرداخت.

جهت دریافت تحقیق و مطالب کامل اینجا کلیک کنید

x

همچنین ببینید

فرد ی کردن مجازات ها

فرد ی کردن مجازات ها و آثار آن در جلوگیری از تکرار جرایم

WhatsApp chat