خانه / تکنولوژی و فناوری / خوزستان را دریابید!!؟
آراضی تحت آبخور دز و کرخه

خوزستان را دریابید!!؟

خوزستان معبر عزت، سنگر افتخار، جلگه حاصل خیز،  و ثروت ایران و  ایرانیان است. غنی از منابع  خدادادی و سرشار از استعدادهای  انسانی. ایتکه، سوءمدیریت های اخیر، زیرساختها و دورنمای توسعه و آبادانی این سرزمین را کند و فرسوده نموده است، و مشکلات، معضلات، چالش ها و تهدیدات مختلفی به آب، خاک، اقتصاد، معیشت و … تحمیل نموده، وضعیتی بحرانی  و وخیم است،  و بر هیچ کس پوشیده نیست. اما براستی چرا؟ چرا وضعیت کشاورزی خوزستان، صنعت گردشگری، این دیار کهن، و متمدن، صنایع تبدیلی – تکمیلی،  ارزش افزوده   و موارد پیش بینی شده این استان زرخیر، آن طور که شایسته، و بایسته است، تحقق نیافته، و نمی یابد؟ چرا مشکلات خوزستان، و مردمان با غیرت و خونگرمش، کف خیابان و با آغاز بحرانها، باید مورد توجه قرار بگیرد؟   و   سپس در مقاطع مختلف مجدداً، فراموش، کتمان شود، تا دوباره بروز و ظهور کند؟  پرسش هایی می باشد که شهروندان خوزستانی، از طیف های مختلف،  همواره بیان می کنند.

بگذارید از شوش بگویم، کهن شهری به قدمت تاریخ، و تمدنی بی همتا، آری شهر شوش، با کشاورزی، مستعدش، صنعت گردشگری، کم نظیرش، صنایع تولیدی، تبدیلی و تکمیلی فراوانش، شناسنامه، ایثار و شهادت، در روزهای سخت، دژ مستحکم مقاومت ، آنجا که فتح الفتوح (فتح المبین) ش برای ایرانیان عزت  و سرافرازی ست.

آنچه در خوزستان و شوش می گذرد، بحران مدیریتی،  قومیتی، عدم تعهد و نفوذ بی بصیرتان در ساختار سازمانی و حاکمیتی ست. آنچه شاهد هستیم، ثمره بی مسئولیتی در برابر ،  زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کاری،  ذینفعآن و ذی نفوذان در سیستم حکمرانی ست.

چرا باید تظلم خواهی، مطالبه گری و امداد طلبی شهروندان غیور و با غیرت خوزستانی و شوشی با سیاسی کاری دفع و خنثی  گردد؟ حکمرانی مطلوب و توزیع عدالت محور منابع و منافع خواست عموم، شهروندان شوشی و هم استانی های خوزستانی ست.

برهیچ عقل سلیم، دلسوز و عاشق این مرز و بوم پوشیده نیست، که از اغتشاش، هرج و مرج، نا امنی  باید فاصله گرفت و با رادیکالان بحران آفرین، که قصدصدمه زدن  به امنیت ملی ایران و ایرانیان  را دارند، همراه نشد و  هر اقدام توطئه آمیز، بر ضد منافع و مصالح ملی، دینی و عقیدتی را  بشدت باید محکوم نمود.

آنچه را امروز در فریاد شبانه جوانان، مردان و زنان این مرزو بوم شاهد هستیم، ثمره حیف و میل کردن منابع، جذب اعتبارات به سمت منافع قومی و  رانتی، باندبازی، شبکه های فاسد و نفوذی ها،در ساختار اجرائی و خدماتی این استان زرخیز است. در شوش هیچ دستاورد ملموسی  را از چرخه تکراری، نمایندگان قومی،  و مدیریت های میلی حاصل نشده، و، در سمت توسعه پایدار و متوازن  عملکردی مطلوبی  را نمی توان مثال زد.  هیچ اراده، طرح و برنامه ای نیز، در کرسی های اشغال شده، و انحصار قومیتی،  پائین دستی… نمی توان یافت. امروز پنجمین شب اعتراضات هم استانی ها و شوشی ها  به تنش کم آبی و پدیده خشکسالی  را شاهد بودیم.. مطالبه گری و تظلم خواهی شهروندان خوزستانی، به انتقال بی رویه آب از سرشاخه ها،  اعتراض به عدم مدیریت و پیش بینی های زیست محیطی  در تامین حق آبه پائین دست ها، تالاب ها، و..، بود که، با جهت دهی های مشکوک رسانه ای،  و سیاسی کردن خواستگاه اجتماعی معترضان، شاهد هدایت این مطالبه گری و اعتراضات مدنی به طرف ، هرج و مرج، اغتشاش و ناامنی های شبانه در شهرهای مختلف استان هستیم.

آنچه را که می توان،برجسته ترین عامل تشدید بحران ها، چالش ها و عملکردهای نامطلوب در استان خوزستان و شوش، «از نظر ژورنالیستی  و صاحبان کسب و کارهای  خصوصی»، در این مقطع زمانی  بیان نمود.  رانت، فساد و تخلفات سازمان یافته بارزترین، و  شبکه های نفوذ، با اشکال قومیتی و  وابسته به مسائل رادیکال موثرترین  عوامل در ایجاد این بحران مدیریتی  و ناکارآمدی در  مدل و  سیستم حکمرانی هستند. که سبب یاس، ناامیدی و به حاشیه راندن جامعه محلی در تصمیم سازی و تصمیم گیری پائین دستی  شده است.

در یک دهه اخیر  بخصوص در دولت تدبیر و امید، بدنه اجتماعی، مشارکت مردمی و حضور نیروهای متعهد، باتجربه و بصیر در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها تضعیف شده است. مزاحمت های حقوقی، تعرض به دارایی ها، منافع و  حقوق کسب و کارها بخصوص  مشاغل نوپا و …..  بدلیل وجود همان شبکه های سازمان یافته فاسد، رانتی، برخوردار و  بهره مند از سیستم و مدل حکمرانی شبه دولتی افزایش یافت.

در جمع بندی این مبحث،  نمونه ای از بی کفایتی  و مسئله داری   جذب نیروی انسانی در بدنه اجرائی استان و شهرستان شوش  را تشریح خواهم نمود تا ضعف سیستمی در پالایش آیندگان، و آنالیز برآوردها، ما را ساکن و راکد نگه ندارد و دستیابی به یک مدل حکمرانی مطلوب با سیستمی توسعه گرا و دانش محور،را آسان تر کند.

در کشاورزی شهرستان شوش، ظرفیت اشتغال زایی گسترده ای وجود دارد، بخصوص در اراضی  کشاورزی ، تحت شبکه های مکانیزه آبیاری  و …..

نمونه ای از هدر رفت منابع و منافع درون استانی و شهرستانی  را بعنوان جمع بندی مثال میزنم .. به امید اصلاح و بهبود روش و منش …

در یک دهه اخیر، بخصوص هشت سال گذشته،«در حالی که از هر دو هکتار زمین زراعی  در یک گروه مشاع کشاورزی ، می توان دو تا سه شغل پایدار  در طرح های زراعی و با پیوند دان آن به صنایع تبدیلی – تکمیلی روستائی   ایجاد نمود» …… نتوانسته ایم آنطور که شایسته و بایسته است .. همراهی و همکاری  هم نمی شود. هفت خوانی ایجاد نموده اند که عبور از آن، کابوس  و هذیان گویی ست.

 اینکه اراده و پشتوانه رسیدگی به چنین امور و مسائلی چرا، مورد توجه قرار نمی گیرد، و چرا  رابطه جای ضابطه، فرهنگ شیخ و خان سالاری، جای شهروند محوری و شایسته سالاری  را گرفته است. مشخص نیست.

امیدواریم در دولت آینده ، حکمرانی مطلوب،  و عدالت محوری را با توزیع مناسب منابع  و مالکیت منافع،  شاهد باشیم .. تا بستر مشارکت اجتماعی و سرمایه گذاری شهروندان، در این استان ، هرچه بهتر  و موثر تر  برقرار….و ، حافظ آب، خاک و  منابع محیط زیست و منافع زیستگاه انسانی خود باشیم.

جلسه امروز و ویژه  خوزستان، نشان از عزم دولت مردان آینده ، در توسعه منابع و توزیع عادلانه منافع دارد. خوزستان استان محروم نیست و شایسته این استان نیست مانند مناطق محروم به آن نگریسته شود. پیشگیری از اتلاف منابع  و توزیع عادلانه منافع با رویکرد شهروند محور ، در جهت توسعه پایدار و همه جانبه این دیار زرخیز ضرورت فردای ماست. فساد و مبارزه جدی با رادیکالان منحرف اقتصادی و سیاسی نیز امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

درباره مدیر مسئول

x

همچنین ببینید

اکوسیستم و صنعت گردشگری

آشنایی با صنعت گردشگري، و اکوسیستم شوش

WhatsApp chat