خانه / آموزش و پژوهش / جرائم مستوجب حدود

جرائم مستوجب حدود

در قانون مجازات اسلامی سابق بدون هیچ مقدمه ای تنها به انواع جرائم مستوجب حدود اشاره شده بود اما در قانون کنونی تحولاتی در اصول کلی حاکم بر جرائم مانند مواردی چون قاعده مندی در بیان مقررات و اجتناب از قانونگذاری های ناقص جزیی و مصداقی صورت گرفته است.

کارشناسان فقه و حقوق  در مباحث و تحلیل یکسال گذشته در قانون مجازات اسلامی مصوب  1392 ،معتقداً؛ قانون گذار در مقام بیان  احکام مربوط به حدود با تکرار احکام جرایم موجب حد و تفکیک مقررات شکلی و ماهوی حدود از یکدیگر «با تعیین حکم مواردی که در قانون سابق به سکوت برگزار شده بود»، برخی ابهامات ناظر بر مقررات حدود در قانون مجازات اسلامی سابق را مرتفع نموده است و با نوآوری در تعیین جرایم و مجازات های حدی، سیاست کیفری، متعادلی در مقابله با مرتکبین جرایم حدی و نوع سخت گیری در برابر مرتکبین جرایم حدی اتخاذ نموده است.

هدف ما در این پژوهش بررسی تحولات جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد لذا ، سعی خواهیم نمود با بیان برخي از احكام عمومي حدود ، جرائم حد در قانون پیشین  و تحولات فقهی و حقوقی صورت گرفته عمده را بصورت توصیفی با استفاده از مطالعه منابع موجود و معتبر، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم . امید است كه نوشتار حاضر الهام بخش خوانندگان محترم به منظور تحقیق و تفحص بیشتر در این مجال باشد.

فایل کامل تحقیق و پژوهش را از اینجا دریافت کنید ” کلیک کنید “
x

همچنین ببینید

فرد ی کردن مجازات ها

فرد ی کردن مجازات ها و آثار آن در جلوگیری از تکرار جرایم

WhatsApp chat